Archif Dyddiol: 2 Awst 2018

fel y moroedd : celf ffa

Roeddwn i’n gwneud yn siŵr nad oedd cerrig ymysg y ffonbys cyn eu golchi nhw. Dyma gael syniad sydyn – Totoro bach. Fedrwn i ddim peidio! Efallai dylwn i’w alw fo’n gelf ffa! Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Uchelgais Ddigidol

Yn dilyn digwyddiad a gynhaliwyd gennym y llynedd, gwnaethom ddechrau sgwrs Twitter ar-lein gyda Neil Prior @PriorNeil, Cynghorydd Sir Annibynnol ac Aelod o’r Cabinet dros Drawsnewid a TG yng Nghyngor Sir Penfro. I’r rheini ohonoch nad ydych yn ei adnabod – dyma flog gwych am ei flwyddyn gyntaf fel Cynghorydd Sir. Nid oedd Neil yn […] Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffermydd Bro Ffestiniog -6

Parhau â chyfres Les Darbyshire, efo ail ran Plwyf Trawsfynydd.

Mae’r hen ffordd o’r Traws i Lanuwchlyn yn llawn o ffermydd diddorol a hanesyddol  i fyny i Benstryd.

Cychwynwn eto o hen bont Traws a mynd at y fferm gyntaf sydd ar y ffordd yma sef  Rh… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffermydd Bro Ffestiniog -6

Parhau â chyfres Les Darbyshire, efo ail ran Plwyf Trawsfynydd.

Mae’r hen ffordd o’r Traws i Lanuwchlyn yn llawn o ffermydd diddorol a hanesyddol  i fyny i Benstryd.

Cychwynwn eto o hen bont Traws a mynd at y fferm gyntaf sydd ar y ffordd yma sef  Rh… Parhau i ddarllen

blog bwyd: Diwrnod 4

Ers ail gychwyn o ddifrif dydd Llun mae’r effaith o’r 5:2 i weld yn glir yn barod, 8 pwys i lawr yn barod. Mae heddiw yn ddiwrnod ympryd a dwi allan heddiw efo gwaith. Dwi’n ffeindio dyddiau brysur yn haws … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall: Jasper Fforde – One of our Thursdays is Missing

Mae’n ddrwg gennyf ddweud mai hwn yw un o’r llyfrau gwaethaf i mi ei fenthyg o lyfrgell erioed. Nid oedd yn gwneud synnwyr o gwbl, rwyf yn hynod siomedig â’m dewis oherwydd rwyf yn ddarllenwr eang o bynciau amrywiol, ond … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

atgof.co: Saib