🗣 Cofio’r clocsiwr Owen Huw Roberts (1931-2018)

John Idris Jones, cadeirydd Cymdeithas Ddawns Werin Cymru, sy’n rhoi teyrnged i’r clocsiwr Owen Huw Roberts…
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Heb Gategori. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.