• Beth yw aelod? (Hebreaid 10:19-39) – John Derek Rees (15.07.2018)

http://eglwysibroaled.com/wp-content/uploads/podlediad/15072018_pm_johnderekrees.mp3
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.