Archif Dyddiol: 3 Medi 2018

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Newid dim? Newid popeth?

Mi glywais bobl yn cydnabod iddynt, wrth sefyll arholiad, drafod nofel er nad oeddent wedi ei darllen. Mi wn hefyd am rai sydd wedi adolygu llyfr,  a hwythau heb hanner ei ddarllen.  Ac er na fyddwn yn argymell i neb ddilyn eu hesiampl, mentraf sôn heddiw am lyfr nad wyf ond newydd ddechrau ei ddarllen.  […] Parhau i ddarllen

blog bwyd: Llenwi ar lysiau

un peth dwi di dysgu dros y misoedd diwethaf yw’r pwysigrwydd o baratoi eich bwyd eich hunain. Mae’n un o’r rhesymau i mi fethu yn ddiweddar, colli’r arfer a thrwy hynny colli’r cysylltiad rhwng be sy’n mynd i fy ngheg … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : bwrdd ping-pong hardd

Dyma fwrdd ping-pong hardd a weloch chi erioed. Mae o ym Mharc Kerr yng nghanol Okolahoma City. Gwaith diweddaraf fy merch ydy o. Roedd yn waith ofnadwy o galed oherwydd bod hi’n gorfod eistedd ar ben y bwrdd am oriau i beintio. Gorffennodd h… Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2018 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 12fed Medi 2018, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Dyma fydd ein cyfarfod cyntaf ers yr Cyfarfod Blynyddol ym Mis Mehefin. A Brexit yn brysur agosáu heb sôn fod yr ornest i arwain i … Continue reading Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Medi 2018 September Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 12fed Medi 2018, 19:30 yn y bar, Canolfan Cymry Llundain, Heol Ysbyty Llwyd. Dyma fydd ein cyfarfod cyntaf ers yr Cyfarfod Blynyddol ym Mis Mehefin. A Brexit yn brysur agosáu heb sôn fod yr ornest i arwain i … Continue reading Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dewis Dall: Dawn French – According to Yes

Mae Mary Poppins wedi cael ei hyrddio i’r 21ain ganrif fodern ac ychydig yn anfoesol, ydi hi. Mae teulu Wilder-Bingham mewn angen enbyd am gymorth. Mae matriarch y teulu hwn, Glenn, yn galed ac yn oer. Os wnewch chi godi’r … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

blog bwyd: Penblwydd hapus!!!

Union blwyddyn yn ôl i heddiw nes i gychwyn sgwennu am y cynllun bwyta 5:2. Ges i lwyddiant sylweddol wrth golli pwysau yn dilyn patrwm o ymprydio ysbeidiol, sef cyfyngu fy hun i 600 o galorïau’r dydd deuddydd yr wythnos … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen