🗣 Dechrau’r frwydr go-iawn i Adam Price

Huw Prys Jones yn trafod yr her sy’n wynebu arweinydd newydd Plaid Cymru …
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.