Archif Dyddiol: 2 Hydref 2018

fel y moroedd : cyfweliad teledu

Cafodd fy mam ei chyfweld gan BS Asahi (gorsaf teledu.) Roedden nhw eisiau iddi adrodd ei hanes pan oedd hi’n gweithio i Gajoen, gwesty adnabyddus yn Japan bron i 80 mlynedd yn ôl. Cododd hi’n gynnar y diwrnod i dacluso ei fflat; golchodd hi wal y gegi… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Gwerth: Mae arian yn mesur popeth ar wahân i beth sy’n wirioneddol bwysig

Rydw i wedi dwyn y teitl yma o ddyfyniad Bobby Kennedy ar gynnyrch domestig gros achos rydw i wedi bod yn meddwl yn ddiweddar am rôl gwasanaethau cyhoeddus a’r cyd-destun rydym yn gweithio ynddo. Rydw i wedi bod yn meddwl yn benodol am ein diffiniad o … Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Ffermydd Bro Ffestiniog -7

Parhau â chyfres Les Darbyshire; y tro hwn, cylchoedd Cwm Prysor a Llyn Traws

Mae nifer o ffermydd wedi eu lleoli o gwmpas y ffordd newydd i’r Bala – sef yr A4212. 
Yn cychwyn o gyfeiriad Traws, ac ar y dde i’r ffordd cawn Wern Gron (neu Pandy – ar l… Parhau i ddarllen