Archif Dyddiol: 4 Hydref 2018

Blog y Cynulliad: Craffu ar Gyfrifon – Beth yw hyn?

Bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn treulio rhan sylweddol o dymor yr Hydref yn ymgymryd â gwaith craffu ar gyfrifon ar gyfer Llywodraeth Cymru, Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, ac Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru. Beth yw Craffu ar Gyfrifon? Mae gwaith craffu blynyddol ar gyfrifon gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cynnwys ystyried … Continue reading Craffu ar Gyfrifon – Beth yw hyn? Parhau i ddarllen

fel y moroedd : cadw’n heini

Mae’r gŵr yn mynd i gym y brifysgol teirgwaith bob wythnos am chwech o’r gloch bob bore. Gwelodd o ddwy fyfyrwraig optometreg y bore ‘ma wrthi’n beicio, tra bod nhw’n astudio! Mae myfyrwyr optometreg yn gorfod astudio’n anhygoel o galed o’r bore cynnar… Parhau i ddarllen

Carl Morris: Oedran, gwefannau bro, a’r cyfryngau digidol

Mae hi’n galonogol cael gweld bod Golwg360 am ddatblygu rhwydwaith o wefannau bro. Falch bod rhywun gyda’r galluoedd[…]

The post Oedran, gwefannau bro, a’r cyfryngau digidol appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: GSWAG: Gweithio Mewn Partneriaeth

Gweithio mewn partneriaeth yw’r ffordd ymlaen ar gyfer darparu gwasanaethau cyhoeddus. Mae partneriaeth yn waith caled, gwyddom hynny. Ond mae’r manteision i wasanaethau cyhoeddus yn enfawr. Yn ddiweddar, cawsom glywed am ddull Grŵp Asesu Lles Strategol Gwent (“GSWAG”), felly aethom i un o’u cyfarfodydd. Clywsom sut y maent yn gweithio mewn partneriaeth i gyflawni mwy […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Cymdeithas Pentref Loftus

Mae Alison a Bron o Grŵp Pobl wedi ysgrifennu blog i ni cyn ein digwyddiad Creu Cymunedau Cryf ar Gymdeithas Pentref Loftus – cymuned a gafodd ei chreu’n fwriadol y maen nhw wedi bod yn rhan ohoni o’r dechrau. Dewch i ymuno â ni yn y digwyddiad er mwyn dysgu mwy am y llwyddiannau a’r […] Parhau i ddarllen