Archif Dyddiol: 7 Hydref 2018

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Y Parchg Gwynn Williams

Wythnos i heddiw, bu farw’r Parchedig Gwynn Williams, Caerdydd.  Bu Gwynn yn dioddef o’r cancr ers bron i dair blynedd. Y diwrnod y clywais am ei farwolaeth, digwyddais ddarllen erthygl yn rhifyn diweddaraf Y Faner Newydd sy’n sôn am ei frwydr yn     erbyn yr afiechyd creulon. Mae’n bosibl fod Gwynn Williams yn ddieithr i lawer […] Parhau i ddarllen