Rhyl Library Reading Group

Bydd Rhyl Library Reading Group yn cyfarfod eto ar 1 Tachwedd, 11.00 – 12.00. Y mis hwn, byddant yn trafod “This Was a Man” gan Jeffrey Archer. Yn Whitehall, mae Giles Barrington yn canfod y gwir am ei wraig, Karin, gan yr Ysgrifennydd Cabinet. A yw hi’n ysbïwraig neu’n rhan fach o rywbeth sy’n llawer iawn mwy? Mae Harry Cliffton y mynd ati i ysgrifennu ei gampwaith, tra bod ei wraig, Emma, yn cwblhau ei 10 mlynedd fel Cadeirydd Ysbyty Frenhinol Bryste ac yn derbyn galwad annisgwyl gan Margaret Thatcher yn cynnig swydd iddi. Daw Sebastian Clifton yn gadeirydd ar fanc Farthings Kaufman, ond dim ond oherwydd i Hakim Bishara orfod ymddiswyddo oherwydd rhesymau personol. Caiff Jessica, merch hynod dalentog Sebastian a Samantha ei diarddel o Ysgol Gelfyddyd Gain y Slade ond yn ffodus iawn mae ei hewythr, Grace, yn dod i’r adwy. Yn y cyfamser, mae’r Arglwyddes Virginia yn paratoi i ffoi o’r wlad i osgoi ei chredydwyr, pan fo Duges Hertford yn marw, ac mae hithau’n gweld cyfle arall i gael gwared ar ei dyledion ac ennill y blaen ar y Cliftons a’r Baringtons unwaith ac am byth. Archebwch yma> Llyfr | Print Bras | CD | MP3  CD | E-Lyfr
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Rhyl Library Reading Group

Bydd Rhyl Library Reading Group yn cyfarfod eto ar 1 Tachwedd, 11.00 – 12.00. Y mis hwn, byddant yn trafod “This Was a Man” gan Jeffrey Archer. Yn Whitehall, mae Giles Barrington yn canfod y gwir am ei wraig, Karin, gan yr Ysgrifennydd Cabinet. A yw hi’n ysbïwraig neu’n rhan fach o rywbeth sy’n llawer iawn mwy? Mae Harry Cliffton y mynd ati i ysgrifennu ei gampwaith, tra bod ei wraig, Emma, yn cwblhau ei 10 mlynedd fel Cadeirydd Ysbyty Frenhinol Bryste ac yn derbyn galwad annisgwyl gan Margaret Thatcher yn cynnig swydd iddi. Daw Sebastian Clifton yn gadeirydd ar fanc Farthings Kaufman, ond dim ond oherwydd i Hakim Bishara orfod ymddiswyddo oherwydd rhesymau personol. Caiff Jessica, merch hynod dalentog Sebastian a Samantha ei diarddel o Ysgol Gelfyddyd Gain y Slade ond yn ffodus iawn mae ei hewythr, Grace, yn dod i’r adwy. Yn y cyfamser, mae’r Arglwyddes Virginia yn paratoi i ffoi o’r wlad i osgoi ei chredydwyr, pan fo Duges Hertford yn marw, ac mae hithau’n gweld cyfle arall i gael gwared ar ei dyledion ac ennill y blaen ar y Cliftons a’r Baringtons unwaith ac am byth. Archebwch yma> Llyfr | Print Bras | CD | MP3  CD | E-Lyfr
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.