Mae’r gwynt yn oer oddi ar y llyn

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.