Canlyniadau Chwilio: s4c

Parallel.cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Cyngor Llyfrau Cymru: Llyfrau y Mis 2019 & 2018 / Welsh Books Council: Books of the Month 2019 & 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn dewis llyfr Cymraeg, un Saesneg, a llyfr i blant ar ddechrau pob mis fel ‘Llyfr y Mis’. Dyma restr ohonynt ynghyd â chysylltiadau fel y gallwch chi’u prynu nhw gan Gwales.com neu eich siop lyfr lleol, a rhyngweithio â’r cyhoeddwr a’r awdur ar Twitter. The Welsh Books Council selects a Welsh language, English language, and children’s book at the start of every month as ‘Book of the Month’. Here is a list of them together with links so that you can purchase them from Gwales.com or your local bookshop, and interact with the publisher and author on Twitter.

The post Cyngor Llyfrau Cymru: Llyfrau y Mis 2019 & 2018 / Welsh Books Council: Books of the Month 2019 & 2018 appeared first on Parallel.cymru 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen