Ruthin Library Reading Group

Yn dilyn taith i’r isgyfandir Indiaidd, bydd Grŵp Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cwrdd eto ar 14 Tachwedd am 7.30pm. Byddant yn trafod Clay gan Melissa Harrison. Mae TC, sy’n wyth mlwydd oed, yn colli’r ysgol i archwilio corneli coll y ddinas. Mae Sophia, sy’n saithdeg wyth mlwydd oed yn gwylio’n bryderus wrth iddo sleifio heibio ei ffenest, drwy’r parc ym mae’n ei charu. Mae hi wrthi’n ysgrifennu at ei hwyres, Daisy, gyda’i magwraeth freintiedig yn golygu ei bod yn bodoli mewn byd hollol wahanol i TC, er bod y ddau blentyn yn byw llai na milltir i ffwrdd. Mae Jozef yn treulio’i ddiwrnodau yn gwneud cliriadau tai, a’i nosweithiau yn gweithio mewn tŷ bwyta prydau i fynd. Nid yw’n gallu anghofio’r fferm a adawodd yng Ngwlad Pwyl, ei choedwig a’i chaeau yn rhan ohono, er ei fod fil o filltiroedd i ffwrdd. Pan mae’n cyfarfod TC, mae’n dod o hyd i enaid hoff gytûn: y ddau’n unig, y ddau’n edrych am rhywbeth, y ddau ar goll. Archebwch yma> Llyfr | CD
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Ruthin Library Reading Group

Yn dilyn taith i’r isgyfandir Indiaidd, bydd Grŵp Darllen Llyfrgell Rhuthun yn cwrdd eto ar 14 Tachwedd am 7.30pm. Byddant yn trafod Clay gan Melissa Harrison. Mae TC, sy’n wyth mlwydd oed, yn colli’r ysgol i archwilio corneli coll y ddinas. Mae Sophia, sy’n saithdeg wyth mlwydd oed yn gwylio’n bryderus wrth iddo sleifio heibio ei ffenest, drwy’r parc ym mae’n ei charu. Mae hi wrthi’n ysgrifennu at ei hwyres, Daisy, gyda’i magwraeth freintiedig yn golygu ei bod yn bodoli mewn byd hollol wahanol i TC, er bod y ddau blentyn yn byw llai na milltir i ffwrdd. Mae Jozef yn treulio’i ddiwrnodau yn gwneud cliriadau tai, a’i nosweithiau yn gweithio mewn tŷ bwyta prydau i fynd. Nid yw’n gallu anghofio’r fferm a adawodd yng Ngwlad Pwyl, ei choedwig a’i chaeau yn rhan ohono, er ei fod fil o filltiroedd i ffwrdd. Pan mae’n cyfarfod TC, mae’n dod o hyd i enaid hoff gytûn: y ddau’n unig, y ddau’n edrych am rhywbeth, y ddau ar goll. Archebwch yma> Llyfr | CD
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.