Canlyniadau Chwilio: rygbi

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: S4C: Elis James yn diffinio’r teipiau Cymreig – pa un ydych chi? / Elis James identifies some Welsh types – which one are you?

Yn ôl y digrifwr poblogaidd Elis James, mae ‘na nifer o deipiau sy’n amlwg iawn ymysg pobl Cymru. Ydych chi’n syrthio mewn i un o’r chwe chategori mae Elis yn archwilio yn ei gyfres comedi newydd? Cwynwr, pencampwr, ffermwr, Mam Gymreig, perfformiwr neu gymeriad sebonllyd? According to the popular comedian Elis James, there are some…

The post S4C: Elis James yn diffinio’r teipiau Cymreig – pa un ydych chi? / Elis James identifies some Welsh types – which one are you? appeared first on Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen