Dad-ddydwihebio

Rhagor am y dydwihebio. Mae’n rhaid cael gwared â’r gwall anfad, plentynnaidd yma. Mewn un sefyllfa yn unig y gall fod yn dderbyniol, sef yng ngenau cymeriad nad yw’n gwybod ei fod yn anghywir. Os bydd argraffiadau pellach o rai o’r llyfrau lle mae’n digwydd – ac ar bob ystyriaeth arall mae rhai sy’n haeddu hynny – dylai’r cyhoeddwyr ei gywiro. Byddai hynny mor hawdd heddiw, nid fel yn y dyddiau pan oedd argraffwyr yn gorfod symud llond byrddau o blwm. A gwylied beirniaid, golygyddion, cyhoeddwyr rhag hyn yn y dyfodol. Dad-ddydwihebier !
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Heb Gategori. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

Dad-ddydwihebio

Rhagor am y dydwihebio. Mae’n rhaid cael gwared â’r gwall anfad, plentynnaidd yma. Mewn un sefyllfa yn unig y gall fod yn dderbyniol, sef yng ngenau cymeriad nad yw’n gwybod ei fod yn anghywir. Os bydd argraffiadau pellach o rai o’r llyfrau lle mae’n digwydd – ac ar bob ystyriaeth arall mae rhai sy’n haeddu hynny – dylai’r cyhoeddwyr ei gywiro. Byddai hynny mor hawdd heddiw, nid fel yn y dyddiau pan oedd argraffwyr yn gorfod symud llond byrddau o blwm. A gwylied beirniaid, golygyddion, cyhoeddwyr rhag hyn yn y dyfodol. Dad-ddydwihebier !
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Heb Gategori. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.