y sioe olaf

Perfformiwyd y sioe, Flames of Freedom gan griw theatr College of Ozarks am y tro olaf neithiwr. Perfformiwyd 17 gwaith yn ystod y ddau fis. Roedd digwyddiadau annisgwyl fel methiant y peiriannau o bryd i’w gilydd, ond roedd y criw ar y llwyfan a thu ôl iddi yn gweithio mor galed er mwyn cyflwyno sioe hyfryd sydd yn rhoi parch i’r milwyr a frwydrodd dros rydded. Roedden nhw’n hapus gorffen y cynhyrchu enfawr o’r diwedd, ond ar yr un pryd, yn drist ffarwelio â fo.Hanesyn bach fy merch: pan oedd hi’n cael ei bygwth gan y ddau filwr Almaenaidd, roedd hi ar fin chwerthin oherwydd bod hi wedi gweld un o’r ddau’n ceisio cuddio ei wen. Gweithiodd hi’n galed i ladd y chwerthin gan feddwl am bethau trist, a llwyddo. Yn ffodus, doedd neb wedi sylwi’r cyfyng-gyngor (ac eithrio’r hogyn!)
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.