Archif Dyddiol: 19 Tachwedd 2018

: blasu gwinoedd

Aeth fy merch hynaf i flasu gwinoedd mewn gwindy yn Norman. Cynigir y blasu bob mis gan y cwmni o Ukraine; blaswyd chwe gwin o Efrog Newydd y tro hwn. Dwedodd hi ei bod hi’n cael amser hyfryd (er roedd yn anodd iddi farnu beth ydy beth!) Hoffwn i ymuno… Parhau i ddarllen

: blasu gwinoedd

Aeth fy merch hynaf i flasu gwinoedd mewn gwindy yn Norman. Cynigir y blasu bob mis gan y cwmni o Ukraine; blaswyd chwe gwin o Efrog Newydd y tro hwn. Dwedodd hi ei bod hi’n cael amser hyfryd (er roedd yn anodd iddi farnu beth ydy beth!) Hoffwn i ymuno… Parhau i ddarllen

: blasu gwinoedd

Aeth fy merch hynaf i flasu gwinoedd mewn gwindy yn Norman. Cynigir y blasu bob mis gan y cwmni o Ukraine; blaswyd chwe gwin o Efrog Newydd y tro hwn. Dwedodd hi ei bod hi’n cael amser hyfryd (er roedd yn anodd iddi farnu beth ydy beth!) Hoffwn i ymuno… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : blasu gwinoedd

Aeth fy merch hynaf i flasu gwinoedd mewn gwindy yn Norman. Cynigir y blasu bob mis gan y cwmni o Ukraine; blaswyd chwe gwin o Efrog Newydd y tro hwn. Dwedodd hi ei bod hi’n cael amser hyfryd (er roedd yn anodd iddi farnu beth ydy beth!) Hoffwn i ymuno… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : blasu gwinoedd

Aeth fy merch hynaf i flasu gwinoedd mewn gwindy yn Norman. Cynigir y blasu bob mis gan y cwmni o Ukraine; blaswyd chwe gwin o Efrog Newydd y tro hwn. Dwedodd hi ei bod hi’n cael amser hyfryd (er roedd yn anodd iddi farnu beth ydy beth!) Hoffwn i ymuno… Parhau i ddarllen

Carl Morris: Sgyrsiau am y dyfodol ar bodlediad annibynnol newydd Cymru Fydd

Podlediad newydd sbon ydy Cymru Fydd sy’n cynnig: cyfres o sgyrsiau a seiniau eraill yn edrych ar y[…]

The post Sgyrsiau am y dyfodol ar bodlediad annibynnol newydd Cymru Fydd appeared first on Carl Morris.

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Llyfr a Llymed – Llyfrgell Rhuthun

Bydd Grwp Darllen “Llyfr a Llymed” yn cyfarfod yn llyfrgell Rhuthun ar 26ain Tachwedd am 7.30pm.  Llyfrau y mis yw: Cysgodion Cam – Ioan Kid Mae’n 1969 ac mae Gwyn Philips ar drothwy byd oedolion. Mae’n flwyddyn fawr a Chymru’n … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Top 10: Canwyr o Gymru / Singers from Wales

Mae gan Gymru dreftadaeth gerddorol gref. Mae Cymru wedi cynhyrchu nifer o ffigurau cerddorol dros y blynyddoedd ac mae nifer ohonynt wedi cael llwyddiant rhyngwladol. O ganlyniad, mae llawer o bobl yn cyfeirio at Gymru fel ‘Gwlad y Gân’. Wales has a strong musical heritage. Wales has produced a number of musical figures over the years and many have achieved international success. As a result, a lot of people refer to Wales as ‘The Land of Song’. Gan / By Lydia Hobbs Sir Bryn Terfel CBE Parhau i ddarllen