Sawl gwaith … ?

Wythnos yn ôl mi rois ddau flogiad ar y ‘dydwihebio’. Ond dyma inni GOLWG heddiw: ‘Dyw’r rhan fwyaf o’r arian sy’n cael ei fuddsoddi yma heb greu busnesau newydd’. Ai fel yna y dywedodd y siaradwr, cynghorydd o Lyn Ebwy? Ai ynteu GOLWG sy’n cyfieithu? Os mai’r ail, sawl gwaith mae angen dweud …?
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.