hermon

Mae’r gwin kosher a archebais newydd gyrraedd – deg o Ffrainc a dau o Israel. Fy ffefryn ydy’r gwin Ffrengig hwnnw. Ces i Hermon am y tro cyntaf. Mae’n hynod o dda. Mae’n anhygoel bod y bobl yn Uchder Golan yn medru cynhyrchu gwinoedd yno tra bod nhw’n cael eu hymosod gan Hezbollah ac Iran drwy’r amser. Falch o fedru eu cefnogi nhw.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.