airbnb

Maen nhw wedi ildio i’r pwysau gan BDS. Cywilydd ar airbnb. Rhaid iddyn nhw wybod na fydd neb yn medru trechu Israel; mae Duw Hollalluog gyda’i bobl. Dyma fy merch newydd ddylunio cart┼Án i ddangos beth mae airbnb yn ei wneud.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.