Archif Misol: Rhagfyr 2018

fel y moroedd : ar y diwedd 2018

Diolchgar dros ben ydw i am y fendith enfawr a dywalltodd fy Nuw arna i eleni eto. Mae’r rhestr yn hir iawn, ond dyma ddewis pum pheth, o’r gwaelod i’r brig.5: Ces i gyfle i astudio daearyddiaeth y Beibl ar lein.4: Dw i’n mwynhau’r cyfnod newydd wedi i… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Linux Mint 19.1

Mae Linux Mint yn system weithredu Linux poblogaidd iawn ac mae ar gael gyda rhyngwyneb Cymraeg. Mae ei gynllun yn debyg i gynllun Windows traddodiadol ac felly yn ddeniadol  ar gyfer y sawl sy’n trosglwyddo i Linux am y tro cyntaf. Mae Linux Mint 19.1 “Tessa” yn yn fersiwn wedi ei ddiweddaru o linach Linux […]

The post Linux Mint 19.1 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn a gadael yr UE

Wrth baratoi i ail gychwyn blogio ddoe roeddwn yn edrych tros hen flogiadau ac roedd yn fy nharo bod os oes egwyddor cyson o gwbl y tu ol i Flogmenai mai’r gred bod gwleidyddiaeth a’r prosesau sy’n ymwneud a gwleidyddiaeth yn eu hanfod yn syml hyd yn o… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Blwyddyn newydd fawr o’n blaenau

Cyfnod y Nadolig drosodd, a nôl yn y cyfrwy – mwy neu lai, am fod fy nai yn aros efo ni am yr wythnos, felly fydd ‘nam fawr o lonydd yn fan hyn! Ond amser clirio pen a bwrw ati – blwyddyn dylai fod yn gyffrous iawn i SSi, yn enwedig os bydd ymdrechion hysbysebu … Continue reading Blwyddyn newydd fawr o’n blaenau Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Pethau i’w gwneud yng Ngogledd Cymru / Things to do in North Wales: Top 10

Mae llawer o bethau y gallwch chi eu gwneud yng Ngogledd Cymru. Mae’n llawn hanes, hwyl a golygfeydd ysblennydd. Mae amrywiaeth enfawr o bethau i’w gwneud  yno, felly mae rhywbeth i bawb. There are lots of things to do in North Wales. It is full of history, fun and stunning views. There is a huge variety of things to do there, so there is something for everyone. Gan / By Lydia Hobbs Sw Môr Môn / Anglesey Sea Zoo

The post Pethau i’w gwneud yng Ngogledd Cymru / Things to do in North Wales: Top 10 appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Adduned flwyddyn newydd

Fel y byddwch wedi sylwi ‘dwi heb fod yn blogio rhyw lawer yn ystod y flwyddyn diwethaf.  Pan wnes i ymddeol ddwy flynedd yn ol roeddwn yn credu y byddai gennyf fwy o amser ac amynedd i flogio – ond am resymau nad wyf am eich blino efo’u manylion,… Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Gwasanaethau’r Nadolig

Cafwyd gwasanaethau bendithiol iawn yn y cyfnod yn arwain at y Nadolig. Diolch i bawb a gymerodd ran yn yr Oedfa Naws y Nadolig ar yr 16eg o Ragfyr ac yn Oedfa y Plant a’r Bobl Ifanc ar y 23ain. Yn ystod yr oedfa ar y 23ain cafwyd anerchiad amser… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gyda’r holl deulu

Wedi cael gwyliau hyfryd gyda’r holl deulu (deg oedolyn, dau fabi,) dw i a’r gŵr newydd ddod adref. Gan y teulu wedi tyfu’n rhy fawr aros yma bellach, roedden ni’n rhentu Airbnb yn Norman am ddwy noson. Roedd y tro cyntaf i ni weld ein gilydd i gyd ers… Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Ie i Ewrop! Na i Brexit! – er mwyn gwarchod ein dyfodol

Does dim pwnc pwysicach na’r niwed sy’n cael ei achosi gan ddynolryw i’n planed. Yng ngolau hynny, gobeithio y bydd gwledydd y Cenhedloedd Unedig yn mynd ati o ddifrif i ddechrau ffrwyno cynhesu byd-eang wedi’r cytundeb ar Newid Hinsawdd a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Ie i Ewrop! Na i Brexit! – er mwyn gwarchod ein dyfodol

Does dim pwnc pwysicach na’r niwed sy’n cael ei achosi gan ddynolryw i’n planed. Yng ngolau hynny, gobeithio y bydd gwledydd y Cenhedloedd Unedig yn mynd ati o ddifrif i ddechrau ffrwyno cynhesu byd-eang wedi’r cytundeb ar Newid Hinsawdd a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Ie i Ewrop! Na i Brexit! – er mwyn gwarchod ein dyfodol

Does dim pwnc pwysicach na’r niwed sy’n cael ei achosi gan ddynolryw i’n planed. Yng ngolau hynny, gobeithio y bydd gwledydd y Cenhedloedd Unedig yn mynd ati o ddifrif i ddechrau ffrwyno cynhesu byd-eang wedi’r cytundeb ar Newid Hinsawdd a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Wrth geisio gwarchod ein dyfodol – Na i Brexit! Ie i Ewrop!

Does dim pwnc pwysicach na’r niwed sy’n cael ei achosi gan ddynolryw i’n planed. Yng ngolau hynny, gobeithio y bydd gwledydd y Cenhedloedd Unedig yn mynd ati o ddifrif i ddechrau ffrwyno cynhesu byd-eang wedi’r cytundeb ar Newid Hinsawdd a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Gwobrau’r Cookies – Ffilmiau 2018… Y Da, Y Drwg a’r Hyll!

Do, fe aeth blwyddyn arall heibio ym myd y sinema; gwelwyd y gwych a’r gwachul fyny fry ar y sgrin arian, a serch atyniad y cysyniad o Netflix and chill, dal i heidio y gwna nifer am wefr dorfol! Pleser … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Gwobrau’r Cookies – Ffilmiau 2018… Y Da, Y Drwg a’r Hyll!

Do, fe aeth blwyddyn arall heibio ym myd y sinema; gwelwyd y gwych a’r gwachul fyny fry ar y sgrin arian, a serch atyniad y cysyniad o Netflix and chill, dal i heidio y gwna nifer am wefr dorfol! Pleser … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Gwobrau’r Cookies – Ffilmiau 2018… Y Da, Y Drwg a’r Hyll!

Do, fe aeth blwyddyn arall heibio ym myd y sinema; gwelwyd y gwych a’r gwachul fyny fry ar y sgrin arian, a serch atyniad y cysyniad o Netflix and chill, dal i heidio y gwna nifer am wefr dorfol! Pleser … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Lluniau Parti Lansio Bwytai Cymru – Bar Curado, Rhagfyr 2018

Sôn am gorwynt o fis Rhagfyr, rhwng lansio cylchgrawn newydd Taste / Blas, a hefyd cyhoeddi fy nghyfrol newydd Bwytai Cymru! Dwi’n eithriadol o falch o’r ymateb hyd yma, ac yn ddiolchgar iawn i bawb am eu diddordeb, ac am … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd; Bwytai Merch y Ddinas – Bara Menyn, Porth Teigr

Parhau i ddarllen

Lowri Haf Cooke: Y Dinesydd: Bwytai Merch y Ddinas – Ffwrnes, Marchnad Caerdydd

Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Cymod ar Brexit? Ddim ar unrhyw gyfrif!

Mae angen osgoi rhagor o raniadau ar Brexit, yn ôl prif weinidog newydd Cymru, Mark Drakeford. Does dim amheuaeth ei fod yn haeddu parch fel dyn galluog, cydwybodol a digon goleuedig ar y rhan fwyaf o bynciau. Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Arferion Blwyddyn Newydd y Cymry: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau pythefnosol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Canolradd. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i ddatgelu ystyr y geiriau hyn yn Saesneg. This article is a part of a fortnightly series of themed articles for learners at the Canolradd/Uwch level. They are in Welsh only, with underlined vocabulary that you can hover over or press to reveal the English word. Dafydd is interviewed (in English) by the website Americymru here: https://americymru.net/ceri-shaw/blog/4960/darllen-a-deall-an-interview-with-dafydd-roberts-of-parallelcymru Yr Hen Galan Pryd byddwch chi’n dathlu’r flwyddyn newydd?…

The post Arferion Blwyddyn Newydd y Cymry: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Bro360: cyfle i weithio fel datblygydd ar brosiect gwefannau bro

Mae straeon am brosiect newydd Bro360 eisoes wedi bod ar Golwg360 a BBC Cymru Fyw. Dyma neges wrth gwmni Golwg am y prosiect newyddion cymunedol, a chyfle i rywun gydweithio gyda’r cwmni fel datblygydd meddalwedd. Mae Golwg Cyf yn dymuno penodoi cwmni neu gonsortiwm cymwys i greu meddalwedd fydd yn sylfaen ar gyfer cynllun Bro360. […]

The post Bro360: cyfle i weithio fel datblygydd ar brosiect gwefannau bro appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Parallel.cymru on Medium.com: Chaired Bard Robat Powell: How do we learn a new language?

The post Parallel.cymru on Medium.com: Chaired Bard Robat Powell: How do we learn a new language? appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.
Parhau i ddarllen

blog bwyd: Bore da

Daeth dathlu’r Nadolig i ben i fi bore ddoe, wedi bwyta ac yfed gormod o bopeth y diwrnod (â’r wythnosau) flaenorol es i am “cold turkey”, ond heb y twrci. Salad gydag wy i ginio, powlen o sŵp thomato a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -adar

Hynt a Helynt Hogiau’r Rhiw yn y 50au. Cyfres Steffan ab Owain
Yn ystod ein dyddiau mebyd dysgodd amryw ohonom ni hogiau’r Rhiw gryn dipyn am fyd natur, yn anifeiliaid, adar a physgod, a chreaduriaid eraill o ran hynny.

Oddeutu 1958 neu 1959, cofiaf i… Parhau i ddarllen

blog bwyd: Cinio call

Wedi’r Twrci, tatws, stwffin, selsig….. A’r pwdin Dolig, siocledi, caws, gwin a chwrw… Braf oedd medru mwynhau hwn heddiw.
Salad efo wy!
Y cyfan dim ond yn 160 o galorïau
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrhegion

Penderfynodd y teulu beidio â rhoi anrhegion Nadolig eleni. Yn eu lle, dyn ni’n mynd i roi cymorth at ein gilydd pan fyddwn ni’n ymgasglu’r wythnos ‘ma. Mae’n braf peidio â meddwl amdanyn nhw ond yr anrhegion gan Dduw. Dydy’r trefniant ddim yn cynnwys … Parhau i ddarllen

blog bwyd: Gormod o bwdin

Mae’r Nadolig yn gyfnod o ddathlu a gloddesta, a hefyd yn amser lle mae tybiau o siocled a mins peis ym mhobman. Oedd y Dolig yr un peth acw eleni, ac er fod nifer yn dewis y flwyddyn newydd ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : mab a roed i ni

Y bobl oedd yn rhodio mewn tywyllwch a welodd oleuni mawr;y rhai a fu’n byw mewn gwlad o gaddug dudew a gafodd lewyrch golau.Canys bachgen a aned i ni,mab a roed i ni….Nadolig Llawen Parhau i ddarllen

fel y moroedd : sut cawson nhw wybod?

Y sêr-ddewiniaid – sut cawson nhw wybod bod brenin yr Iddewon wedi cael ei eni, a lle cafodd ei eni, a phopeth drwy’r sêr? Pwy oedden nhw? O le daethon nhw?  Gan bwy ddysgon nhw hyn i gyd? Ateb: Daniel yn Babilon, wrth gwrs! Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Parallel.cymru ar Pinterest

The post Parallel.cymru ar Pinterest appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.
Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Ailddyfodiad Iesu

Mae yna rai pobl sy’n gwneud cynlluniau fisoedd lawer ymlaen llaw. Synnwn i ddim nad oes ambell un wrthi ar hyn o bryd yn cynllunio ar gyfer Nadolig 2019.  Ond i’r mwyafrif ohonom, mae meddwl am y Nadolig a ddaw drennydd yn fwy na digon.  Fedrwn ni ddim edrych ymhellach na hynny, gan obeithio y […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : goleuni yn y nos

Chwech o’r gloch y bore ‘ma. Camais allan ar y dec cefn. Roedd yn dal yn nos, ond roeddwn i’n medru gweld yr ardd yn dda fel pe bai goleuni ymlaen. Hi oedd y rheswm – Lleuad Oer, sef y lleuad lawn ym mis Rhagfyr, yn yr awyr gorllewinol. Safais am funud… Parhau i ddarllen

Morfablog: Eithafwyr yr Hinsawdd

Cwpl o bethau wnaeth sbarduno hyn. Yn gyntaf, trydariad gan John Simpson, ynglyn â pherygl dilyn trwydded “eithafwyr” fel Extinction Rebellion, sy wedi bod yn protestio yn erbyn ei gyflogwyr: Beth fyddai ymateb John Simpson i dactegau Mahatma Gandhi, neu Martin Luther King, neu Ffred Ffransis, tybed? Actiwali, paid ag ateb yr un ola ‘na. …

Parhau i ddarllen “Eithafwyr yr Hinsawdd”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Eithafwyr yr Hinsawdd

Cwpl o bethau wnaeth sbarduno hyn. Yn gyntaf, trydariad gan John Simpson, ynglyn â pherygl dilyn trwydded “eithafwyr” fel Extinction Rebellion, sy wedi bod yn protestio yn erbyn ei gyflogwyr: Beth fyddai ymateb John Simpson i dactegau Mahatma Gandhi, neu Martin Luther King, neu Ffred Ffransis, tybed? Actiwali, paid ag ateb yr un ola ‘na. …

Parhau i ddarllen “Eithafwyr yr Hinsawdd”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Pigion y Dydd

Un o’r pethau dw i’n bwriadu ei wneud yma yw cadw record o’r pethau dw i wedi dod ar eu traws yn ystod yr oriau dw i’n treulio mynd ar goll yn y sgrîn fach anobeithiol, a ble well i ddechrau gyda’r bardd o Fontreal, a fideo dw i ddim yn cofio gweld o’r blaen. …

Parhau i ddarllen “Pigion y Dydd”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Portread: Gail Bradbrook

Dim llawer o newyddion ar wefan newyddion y BBC ynglyn â phrotestiadau XR yn erbyn, ym, y BBC heddi, ond dw i’n siwr ei fod e ond yn fater o amser.

Wrth i ni aros, dyma bortread o Gail Bradbrook, un o sylfaenwyr Rising Up!, y mudiad tu ôl i&… Parhau i ddarllen

Morfablog: Portread: Gail Bradbrook

Dim llawer o newyddion ar wefan newyddion y BBC ynglyn â phrotestiadau XR yn erbyn, ym, y BBC heddi, ond dw i’n siwr ei fod e ond yn fater o amser.

Wrth i ni aros, dyma bortread o Gail Bradbrook, un o sylfaenwyr Rising Up!, y mudiad tu ôl i&… Parhau i ddarllen

Morfablog: Peter Singer ar Fwyta’n Foesol

Ces i sgwrs gyda fy mam echdoe a ddylen ni fod wedi ei gael ers tro, am y ffaith mod i’n galw fy hunan yn “figan”, ond ddim yn poeni gormod am fwyta fel “llysieuwr” pan dw i ddim gartre. Mae hyn wedi bod yn asgwrn cynnen gydag aelodau eraill fy nheulu cyn nawr, ac …

Parhau i ddarllen “Peter Singer ar Fwyta’n Foesol”

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Haclediad 73: Tri Gwirod Doeth

Mae’r tân yn craclo, yr hors d’oeuvres allan o’r tupperware a mae Iest yn gwisgo ei hoff ffroc goctail sbarcli – ydi, mae’n amser am barti Nadolig yr Haclediad! Yn y garthen glyweledol yma bydd Iest, Sions a Bryn yn yfed gormod, trafod eu hoff ddarnau o’r flwyddyn AC YN TRIO AROS YN BOSITIF! Dolenni […]

The post Haclediad 73: Tri Gwirod Doeth appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Nadolig Llawen i bob cyfranwr a darllenwr! Merry Christmas to each contributor and reader!

Morfablog: Gwrthryfel a’r BBC

Heddiw ‘ma mae Gwrthryfel Difodiant wedi bod yn pwyso ar y BBC i wella’r ffordd maen nhw’n gweithredu yn wyneb yr argyfwg hinsawdd. Dw i ddim yn gwybod os ydy hyn wedi cyrraedd tonfeydd Cymreig y Bîb – dw i’n methu gweld dim byd ar BBC Cymru Fyw ond mae rhaid cyfadde mod i heb …

Parhau i ddarllen “Gwrthryfel a’r BBC”

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : het i fy mam

Mae’r het a wnes ar gyfer fy mam yn Tokyo newydd gyrraedd. Gobeithio y bydd hi’n cadw fy mam yn gynnes yn y gaeaf hwn sydd yn arbennig o oer. Dw i’n dal i fwynhau crosio hetiau. Fe wnes i ddwy i fy merched, a dw i wrthi un arall rŵan. Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Fy 2018

Dyna chi flwyddyn!

Rydw i wedi dysgu cymaint. Mae bod yn llystad amser llawn wedi bod yn afreal. Felly dyma adroddiad o sut aeth y flwyddyn a fy amcanion i ar gyfer 2019.

Gweithio’n agored

Rydw i wedi ysgrifennu 23 blogbost dwyieithog eleni, sy’n gweithio mas fel un bob pythefnos.

Ymateb bychan cafodd y blogbostau ysgrifennais i ar ddiwedd y flwyddyn, ac mae hyn yn rhannol i lawr i’r ffaith bod fy nefnydd i o gyfryngau cymdeithasol wedi lleihau.

Rwy’n gobeithio bod fy ngwaith i’n ddiddorol ac yn ddefnyddiol i eraill, ond ei brif bwrpas yw i fy helpu i i fynd i’r afael gyda syniadau gwahanol. Roedd y nifer o bobl a wnaeth cyrchu fy mlogbostau ble weithiais yn agored yn eithaf isel, yn enwedig fy ngwaith ar dorwyr ia a rheolau sylfaenol o’n ddiwrnod cymdeithason. Roeddwn i eisiau cadw’r allbwn o’r gwaith yn rhywle, ac roedd y we fyd-eang mor dda ag unrhyw le! Wrth edrych yn ôl dros yr ystadegau, mae’n amlwg bod rheol gwe 2.0 yn berthnasol, ac mae Paul Taylor wedi nodi hwn yn gryno yn ei blogbost ar gyfryngau cymdeithasol a dysgu:

“Os nad ydych chi’n rhannu, peidiwch â disgwyl i gael eich rhannu”

Fy mlogbostau mwyaf inswlar felly yw’r rhai y darllenir y lleiaf.

Gwell defnydd o’r rhyngrwyd

Er fy mod i’n dal i ddefnyddio ffôn clyfar, mae’n lot fwy twp nag oedd e. Dim ond un ap newyddion a Medium sydd gen i erbyn hyn. Rydw i wedi dileu’r porwr o’m ffôn, felly mae’n haws i mi gael fy niflasu. Mae diflastod yn hynod o ddefnyddiol, gan fod e’ n annog fi i newid beth rwy’n wneud.

Cydbwysedd gwaith / bywyd

Penderfyniad gorau fi eleni oedd dal y trên a beicio i waith. Mae’r llinell reilffordd rhwng Caerwysg a Totnes yn hynod o brydferth. Rwy’n gweld morlun hardd ar fy ffordd i’r swyddfa bob dydd, sy’n gwneud i mi deimlo’n lwcus drosben.

Rwy’n cymudo i’r gwaith ar y trên ac ar feic am y tro cyntaf heddiw. Golygfeydd weddol fach! I’m commuting to work on the train and by bike for the first time today. It’s a bit lush

 — @DyfrigWilliams

Mae ymarfer corff yn allweddol i fy iechyd meddwl, ac felly mae beicio am 40 munud y dydd yn ddiofyn wedi bod yn arbennig. Mae nosweithiau byr y gaeaf wedi lleihau’r cyfleoedd ar gyfer ymarfer corff yn yr awyr agored, ond rwy’n dringo dau fryn y dydd nawr ac rwy’n mynd ar daith 60 milltir o gwmpas De Ddyfnaint bob dydd Sul gyda phobl wych hefyd. Fi yw’r gwrthwyneb o’r bechgyn campfa sy’n esgeuluso’r coesau – mae fy nhorso i fel Walter the Softy, ond o leiaf dyw fy nghoesau i ddim yn edrych fel y dylai nhw fod yn hongian mas o nyth rhagor.

Fy nghrys seiclo Ramones. Y crys mwyaf cŵl yn y byd. Ond dyw e ddim yn grêt am seiclo yn y nos…

Mae cael y trên wedi golygu fy mod i wedi gorfod gadael gwaith am 5:15 bob dydd. Mae hyn wedi fy ngorfodi fi i fod yn gynhyrchiol achos rwy’n dueddol o weithio i’r amser sydd gen i. Yn bwysicaf oll, mae hyn hefyd yn golygu fy mod i gartref ar amser rhesymol bob nos.

Ac nid jyst hynny, mae fy amser ar y trên wedi rhoi amser i mi blogio, gwrando ar bodlediadau a myfyrio. Rhoddodd yr amser i mi ysgrifennu fy nhraethawd cyntaf ers prifysgol ar Swyddi di-werth ar gyfer O’r Pedwar Gwynt heb unrhyw effaith ar fy mywyd cartref. Roedd ysgrifennu darn hir yn y Gymraeg yn cŵl hefyd – cefais fy amgylchynu yn fy mamiaith am fis, ac fe bwysleisiodd hwn i mi pam ei bod mor bwysig fy mod i’n blogio’n ddwyieithog.

Yn y bôn, mae fy siwrne i’r gwaith wedi troi mas i fod yn amser gwerthfawr. Arbennig!

Llyfrau wnes i fwynhau

Fe wnes i ddarllen a charu’r llyfrau yma’r flwyddyn hon:

Purity‘ gan Jonathan Franzen

Mae Franzen gydag agwedd braidd yn feirniadol am Twitter a bywyd modern, ond mae ei ddisgrifiadau o ddynoliaeth, ac yn enwedig America Rhyddfrydol, yn wych. Mae ei ysgrifennu yn gyfyng, ond yn bwerus. ‘Freedom‘ yw fy hoff lyfr ganddo, ond roedd hwn yn nofel wych hefyd.

The Nix‘ gan Nathan Hill

Roedd hwn yn nofel enfawr sy’n dadansoddi bywyd teulu dros 50 mlynedd o hanes Americanaidd radical, ac mae’n anhygoel o ddoniol ac yn hynod o siarp.

Llyfr Glas Nebo‘ gan Manon Steffan Ros

Mae’r nofel hon yn ffocysu ar ôl-effeithiau damwain niwclear ar deulu penodol a’r ardal ehangach. Enillodd y Gadair yn yr Eisteddfod eleni, ac yn eironig gafodd ei noddi gan gwmni ynni niwclear. Dyma oedd fy hoff lyfr Yn fy mlwyddyn gyntaf o ddarllen nofelau Cymreig. Roedd yna cymaint o hype, ond fe wnaeth e byw i fyny iddo. Roedd y portread o fam a’i berthynas â’i theulu yn hynod o emosiynol. Roedd e fel ‘The Road‘ Cymraeg ond heb y ganibaliaeth!

Yr albymau wnes i garu

‘Joy Is An Act Resistance’ gan Idles

Mae’r albwm yma wedi bod yn ysgubo gwobrau’r flwyddyn am yr albwm gorau gan ei fod yn ddigrif ac yn dreiddgar. Fel darn o waith, mae’n amlygu ei hun o fewn cyd-destun y flwyddyn gan ei fod yn obeithiol am yr amseroedd ni’n byw ynddo. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys caneuon am wrywdod gwenwynig (‘Samaritans’) a’r manteision o fewnfudo (‘Danny Nedelko’).

https://medium.com/media/a7e5390ee431d76650cc068e3667b974/href

‘Waiting for Love’ gan Pianos Become the Teeth

Mae’r ddau albwm diwethaf fel Marmite – os ydych chi’n hoffi ei gerddoriaeth drom, mae’n debyg na fydd hwn at eich dant. Ond rwy’n caru tyfiant y band, yn enwedig y gwrthgyferbyniad rhwng y drymio gorwyllt a’r llafargan. Gorfoleddus!

https://medium.com/media/cb2e8ddfa45ff4d4c1a7732894ea0f7a/href

‘We Can’t Stay Here’ gan Iron Chic

Pop pync tywyll gyda chanwr sy’n swnio fel mae’n gegolchi gyda graean. Rwy’n meddwl hwn yn y ffordd orau bosibl.

https://medium.com/media/3aaf0beaec20a9f3d4733f777cffbc8a/href

Nodau ar gyfer 2019

Blogio’n ddoeth

Cyrhaeddwyd fy nod i flogio bob 2-3 wythnos yn 2018, ond doedd hwn ddim rili yn fesurydd defnyddiol. Ansawdd dros nifer!

Sut fyddai hyn yn teimlo?

Byddwn yn rhoi pwyslais ar ansawdd. Gwendid rhai o fy mlogbostau yw fy mod i wedi dolenni â ffynonellau eraill heb wneud yn glir pam mae’r cynnwys yma’n ddefnyddiol yn fy ngwaith i. Byddwn yn cyfeirio’n benodol at ddarnau yn fy ngwaith fy hun yn hytrach na disgwyl i’r darllenwr wneud y gwaith caled.

Gwneud fwy o’r llafur emosiynol

Byddaf yn ehangu mwy ar hyn mewn blogbost sydd i ddod, ond mae bod yn llystad yn golygu mai fy mhartner yw’r rhiant diofyn os nad ydw i’n gwneud ymdrech ymwybodol. Dyw hwn ddim yn ymwneud â rhestr bocsys o dasgau – rwy’n gwneud hanner o’r gwaith tŷ. Ond fe wnaeth y paratoadau ar gyfer y Nadolig amlygu bod rhywbeth o le mewn sut rydym yn rhannu pethau.

Sut fyddai hyn yn teimlo?

Byddwn yn chwarae mwy o ran yng nghefndir bywyd fy llysferch, gan sicrhau bod ganddi bopeth sydd angen arni.

Bod yn fwy rhwydweithiol

Mae fy rôl bresennol yn fwy o rôl swyddfa gefn, sy’n golygu nad ydw i’n hwyluso rhwydweithiau fel yn fy rolau blaenorol. Rwy’n gweld eisiau hyn a hoffwn ddysgu mwy o bobl eraill sy’n gweithio mewn gwelliant gwasanaethau cyhoeddus yn y De Orllewin.

Sut fyddai hyn teimlo?

Byddwn yn cael trafodaethau gyda phobl eraill o ran gwella’r byd, gan ddatblygu fy syniadau a’n dealltwriaeth fy hun, a gobeithio helpu pobl eraill yn yr un modd.

Rwy’n gobeithio cawsoch chi gyd 2018 gwych hefyd, ac rwy’n gobeithio bydd eich 2019 yn syfrdanol! Blwyddyn Newydd Dda!


Fy 2018 was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

Morfablog: Alban Arthan

Blwyddyn newydd dda! Braidd yn gynnar i chi bobl sy’n dal i gredu bod rhifo’r dyddiadau yn golygu rhywbeth, ond i’r meddyliau galaethiol yn ein plith, dyma drobwynt go iawn y flwyddyn gron. Daw tipyn bach mwy o haul ar fryniau yfory, hyd yn oed yng Nghwm Gwaun. Pa ddiwrnod gwell, felly, i atgyfodi’r hen …

Parhau i ddarllen “Alban Arthan”

Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ww, diwedd yr wythnos!

Wel, mae cyhoeddi bob dydd ar Facebook eisoes wedi arwain at ein post mwyaf llwyddiannus erioed o ran faint o bobl mae wedi cyrraedd heb unrhyw gost hysbysebu – felly mae’r busnes ffocws/cysondeb yma yn werth ei halen, am wn i… 😉 Diwrnod meddwl piau hi heddiw, ar ôl cyhoeddi ar Facebook a’r blog eto. … Continue reading Ww, diwedd yr wythnos! Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Y Diwrnod pan chwaraeodd Aladin ar Barc yr Arfau

Gwelwyd digwyddiad a hanner ar Barc yr Arfau Caerdydd bron i 130 mlynedd yn ôl, ddydd Iau 23 Ionawr 1889, pan aeth XV Aladin i’r cae i herio XV Dick Whittington. Gyda’r Athro Hud a lledrith o Tseina, Abanazar, yn gefnwr a Widow Twankey a’r Ymerawdwr Congou yn y pac, roedd tîm Aladin, a ffurfiwyd […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 23 Rhagfyr 2018

Croeso cynnes i chi i’n gwasanaethau Nadolig ar draws Bro Aled heddiw. Ac ar ben hynny dyma gyfle i mi ar ran y tîm gweinidogaethol ddymuno Nadolig bendithiol i bawb o ddarllenwyr Llais Bro Aled! Gweddïwn y bydd Duw yn drugarog wrthym dros y cyfnod arbennig hwn ac y bydd clywed hanes geni’r Gwaredwr yn . . . → Read More: Dydd Sul, 23 Rhagfyr 2018

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Am / About Parallel.cymru

Cylchgrawn dwyieithog arlein Erthyglau, cyfweliadau, straeon ac adnoddau ddwyieithog i’w darllen yn paralel Wedi’i lansio ym mis Tachwedd 2017 Gyda thros bump mil o ddarllenwyr y mis, mae’n un o’r cyhoeddiadau Cymraeg mwyaf poblogaidd Online bilingual magazine Bilingual articles, interviews, stories and resources to be read in parallel Launched in November 2017 With over five thousand readers a month, it is one of the most popular Welsh-language publications Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn…

The post Am / About Parallel.cymru appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : torri’r gwrychoedd allan

Diwreiddiwyd y gwrychoedd o gwmpas y dec cefn yr wythnos ‘ma. Y gŵr a’u plannodd flynyddoedd yn ôl, ond roedden nhw’n tyfu’n rhy drwchus nes magu mosgitos ynddyn nhw. (Doedden ni ddim yn gwybod hyn tan yn ddiweddar.) Daeth Kurt â dyn arall gyda pheiria… Parhau i ddarllen

shitclic: Cyfarchion y Tymor

Mae’r hen flwyddyn ar fin darfod. Sy’n golygu pwyso a mesur y deuddeg mis diwethaf wrth i’r eira ffug a s’lebs Nia Parry o wenog ymddangos mewn hysbysebion Dolig.  Bydd tomen o golofnau papurau Sul a rhaglenni yn tafoli’r gorau a’r gwaethaf o 2018… Parhau i ddarllen