noson gyntaf hanukkah

“Myfi yw goleuni’r byd,” meddai (Iesu.)“Ni fydd neb sy’n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni’r bywyd.”Gŵyl Hanukkah Hapus! 
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.

noson gyntaf hanukkah

“Myfi yw goleuni’r byd,” meddai (Iesu.)“Ni fydd neb sy’n fy nghanlyn i byth yn rhodio yn y tywyllwch, ond bydd ganddo oleuni’r bywyd.”Gŵyl Hanukkah Hapus! 
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Heb Gategori. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.