Archif Dyddiol: 3 Rhagfyr 2018

: goleuni buddugol

Fe gynnwyd yr hanukiah (canhwyllbren ar gyfer Hanukkah) fwyaf yn Ewrop o flaen Giât Brandenburg yn Berlin, 80 mlynedd ar ôl Kristallnacht (noson wydr wedi’i dorri.) Methodd Nazis yn llwyr. Enillodd y Goleuni sydd yn amddiffyn ei bobl. Mae O’n dal i enn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : goleuni buddugol

Fe gynnwyd yr hanukiah (canhwyllbren ar gyfer Hanukkah) fwyaf yn Ewrop o flaen Giât Brandenburg yn Berlin, 80 mlynedd ar ôl Kristallnacht (noson wydr wedi’i dorri.) Methodd Nazis yn llwyr. Enillodd y Goleuni sydd yn amddiffyn ei bobl. Mae O’n dal i enn… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Cael gwared o’r rhwystrau i annog cynulleidfa amrywiol a chynrychioliadol i fywyd cyhoeddus

Daw ein herthygl blog gwadd gan y Dirprwy Lywydd, Ann Jones AC wrth inni nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau ar 3 Rhagfyr. A minnau wedi bod yn wleidydd ers nifer o flynyddoedd, rwyf wedi gorfod wynebu nifer o rwystrau. Mae rhai ohonynt yn sgil fy anabledd ac rwyf wedi gweithio’n galed i oresgyn y … Continue reading Cael gwared o’r rhwystrau i annog cynulleidfa amrywiol a chynrychioliadol i fywyd cyhoeddus Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Sut mae cychwyn arni

Un o’r pethau dwi’n gobeithio cyflawni trwy gadw dyddiadur bach ydi gorfodi fy hun i gychwyn y diwrnod yn fwy pwyllog. Fel arfer, mae rhestr hir gen i o bethau sydd ‘angen eu gwneud’ wrth gychwyn y diwrnod – gwaith prysur, chwedl ‘Deep Work’. Bydd rhywfaint o ebyst ataf fi, bydd ebyst at gyfeiriad ‘admin’ … Continue reading Sut mae cychwyn arni Parhau i ddarllen