bwyd olewog

Dyma ginio sydyn a baratois ar gyfer Hanukkah – latkes (crempog tatws) a thoesenni (Hawaiinaidd a gawson ni gan frawd y gŵr.) Bwyd olewog i gofio gwyrth Hanukkah.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.