Dydd Sul distaw

Fel bod ‘na ffasiwn beth…;-) Ond ges i gyfle i dreulio rhywfaint ar y syniadau daeth allan o gyfarfod YesCymru yn Llanfair-ym-Muallt ddoe, wrth eistedd efo panad yn y Blac tra bod Angharad yn parti penblwydd ei chefnithr yn yr Hwylfan. Bydd Siôn yn wych fel cadeirydd – bydd yn egnïol, yn bositif, yn weithgar.  Mae cryn dipyn o brofiad ar y pwyllgor ac mae’n argoeli’n dda. Mae gen i ddiddordeb ar yr ochr weithredol – dim stwff manwl cyfansoddiadol sych (melltith y mudiad cenedlaethol, yn fy marn i!) ond pethau ymarferol o ran sut i weithio fel tîm, sut i gynnal a chefnogi ein gilydd (ar y pwyllgor canolog ac yn ehangach), sut i siarad a gweithio yn agored, sut i anghytuno heb ffraeo. Bydd yn ddiddorol gweld sut bydd patrymau gweithio y pwyllgor newydd yn datblygu dros y misoedd nesaf. Wnes i hefyd sgwennu rhestr o syniadau ar gyfer postiadau ar dudalen Facebook SSi – digon ar gyfer y mis nesaf – mae’r disgyblaeth o dynnu allan un pwynt canolog ar y tro yn werthfawr iawn i mi.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.