Strwythur gweithio

Ww – mae bore ‘ma’n teimlo’n drefnus… plant yn ôl yn yr ysgol, mymryn o ddyddiadura i atgoffa fi lle mae angen i mi ffocysu, ac amdani…:-) Sgwennu post yn esbonio elfen o’r methodoleg (ar gyfer Facebook a Twitter) bob bore bydd hi am y ddau neu dri mis nesaf – sydd yn glir, yn hawdd i’w weithredu, ac yn cyfrif fel elfen o ‘waith dwfn’ am fod o’n gorfodi fi i feddwl yn gliriach am y gwahanol syniadau, bydd yn y pen draw yn arwain yn weddol taclus at gasglu nhw mewn rhyw fath o lawlyfr. Mae wedi dod fel rhywfaint o syndod i mi fy hun, ond anodd gwadu erbyn hyn – mae gen i ddiddordeb mawr mewn sustemau a strwythurau, a sut maen nhw’n effeithio ar lwyddiant prosiectau.
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.