tan y tro nesaf

Daeth Hanukkah ddirwyn i ben neithiwr. Tan y flwyddyn nesaf i  Ŵyl y Goleuni. Er bod yr ŵyl wedi drosodd, mae’r wir oleuni’n dal i ddisgleirio yn y tywyllwch. 
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.