Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch! Here is a collection of links that have been curated by Neil Rowlands and Michelle Fecio of things to read over the weekend. There are some items in Welsh, some articles about Wales in English, and some varied writing to help us understand our language and culture through reading about other languages and countries. Enjoy! Dydd Gwener 14/12 Cymraeg yn unig / Welsh only Y bardd o’r Cymoedd sy’n dysgu Cymraeg, diolch i Katie Hopkins https://www.bbc.com/cymrufyw/46541622 Pryd wnaeth Santa droi’n Siôn? https://www.bbc.com/cymrufyw/46554414 Ydy hi’n ddiogel i ferch deithio’r byd ei hun? https://www.bbc.com/cymrufyw/46539272 Cyfraith y locsyn a rheolau difyr eraill Cymru https://www.bbc.com/cymrufyw/46510056 Ymdopi â’r menopôs yn eich 40au https://www.bbc.com/cymrufyw/46482147 Steffan Lewis AC: ‘Ddim am i’r canser fy niffinio’ https://www.bbc.com/cymrufyw/46508805 Sioe sgetsus newydd yn codi gwrychyn gwylwyr Cymraeg https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/535362-sioe-sgetsus-newydd-codi-gwrychyn-gwylwyr-cymraeg Pedr ap Llwyd yw’r Llyfrgellydd Cenedlaethol newydd https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/535386-pedr-llwyd-llyfrgellydd-cenedlaethol-newydd 28 o bobol wedi’u dal yn yfed a gyrru yn y gogledd ers dechrau’r mis https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/535306-bobol-wediu-yfed-gyrru-gogledd-dechraur Therapi proton ar gael i gleifion canser ar y Gwasanaeth Iechyd https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/535285-therapi-proton-gael-gleifion-canser-gwasanaeth Prifysgol Bangor yn astudio effaith plastig y môr ar iechyd https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/535314-prifysgol-bangor-astudio-effaith-plastig-iechyd Safon addysg yn “dechrau gwella” yn ôl adroddiad Estyn https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/534615-safon-addysg-nghymru-dechrau-gwella-adroddiad Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English Why Wales’ quietest station, Sugar Loaf, got busier https://www.bbc.com/news/uk-wales-46209535 Wales Art Review- Welsh Albums – the Best of 2018 https://www.walesartsreview.org/welsh-albums-the-best-of-2018/ Wales Art Review- live review, Estrons https://www.walesartsreview.org/live-estrons-2/ Prif weithgareddau Wales Week in London | 23 Feb – 09 Mar 2019 https://walesweek.london/ Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C S4C yn cyhoeddi gwasanaeth “bocs-sets” newydd ar y we https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/535166-cyhoeddi-gwasanaeth-bocs-sets-newydd Morfydd, nos Sul 16/12 Ffilm arbennig sydd wedi cael ei hysbrydoli gan stori drasig Morfydd Llwyn Owen y gantores a chyfansoddwraig dalentog o Drefforest. Mae’r ffilm yn canolbwyntio ar ei pherthynas a’i gŵr a’i marwolaeth sydyn yn 26 oed. A beautiful film which has been inspired by the tragic story of Morfydd Llwyn Owen, the talented singer and composer from Treforest. The film is based on her relationship with her husband and her sudden death aged just 26. Adre Nadolig, nos Lun 24/12 Nia Parry sy’n cael cipolwg mewn i dri cartref Nadoligaidd. Y sawl sydd wedi agor eu drysau’r tro hwn yw Cefin Roberts, Dewi Pws a Beti-Ann Jones o Alltwen sy’n troi ei thŷ mewn i ryfeddod Nadoligaidd er mwyn codi arian i elusennau. Nia Parry takes a peek into three homes at Christmas. Those who have opened their doors this time include Cefin Roberts, Dewi Pws and Beti-Ann Jones who transformes her home into a Christmas wonderland each year to raise money for charity. Nadolig Hafod Lon, nos Fawrth 18/12 Fe fydd sêr ifanc cyngerdd Nadolig blynyddol Ysgol Hafod Lon ym Mhenrhyndeudraeth yn tynnu cynulleidfa ychwanegol, newydd ynghyd o amgylch y tân eleni, ac roedd S4C yna i ffilmio’r cyfan. The young stars of Ysgol Hafod Lon will be attracting a new audience for their annual Christmas concert – and S4C was there to film behind the scenes. Llyfrau / Books Y rhestr llawn: http://www.gwales.com/latest/ Boc – y Where’s Wally? Cymraeg cyntaf, nawr mewn llyfr https://www.ylolfa.com/erthyglau/boc-y-wheres-wally-cymraeg-cyntaf-nawr-mewn-llyfr Award-winning Welsh author publishes first children’s book in English https://www.ylolfa.com/articles/award-winning-welsh-author-publishes-first-childrens-book-in-english Syniadau anrhegion hosan ‘Dolig 2018 https://ylolfa.wordpress.com/2018/12/11/syniadau-anrhegion-hosan-dolig-2018/ The Conversation- independent views from universities in Wales Teachers don’t understand the depth of dyslexia (new research) https://theconversation.com/teachers-dont-understand-the-depth-of-dyslexia-107384 Parent and grandparent relationships play an important role in encouraging altruistic acts (new research) https://theconversation.com/parent-and-grandparent-relationships-play-an-important-role-in-encouraging-altruistic-acts-new-research-108117 Psychotherapy can make you richer – especially if you are a man (new research) https://theconversation.com/psychotherapy-can-make-you-richer-especially-if-you-are-a-man-107628 Ocean acidification will increase the iodine content of seaweeds – and the billions of people who eat them (new research) https://theconversation.com/ocean-acidification-will-increase-the-iodine-content-of-seaweeds-and-the-billions-of-people-who-eat-them-106568 Administrative justice can make countries fairer and more equal – if it is implemented properly (new research) https://theconversation.com/administrative-justice-can-make-countries-fairer-and-more-equal-if-it-is-implemented-properly-108238 Dydd Gwener 07/12 Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages Aberystwyth: Cymuned, Bwyd a Gweledigaeth https://blogcynulliad.com/2018/12/05/aberystwyth-cymuned-bwyd-a-gweledigaeth/ Aberystwyth: Community, Food, and a Vision https://assemblyblog.wales/2018/12/05/aberystwyth-community-food-and-a-vision/ Prifysgol Bangor: Creadigrwydd hynod – cyhoeddi chwe llyfr mewn tri mis! https://www.bangor.ac.uk/ysgolygymraeg/newyddion/creadigrwydd-hynod-cyhoeddi-chwe-llyfr-mewn-tri-mis-39021 Bangor University: A burst of creativity – six books published in three months! https://www.bangor.ac.uk/ysgolygymraeg/news/a-burst-of-creativity-six-books-published-in-three-months-39021 Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn cofleidio’r Gymraeg https://dysgucymraeg.cymru/newyddion/prifysgol-metropolitan-caerdydd-yn-cofleidio-r-gymraeg/ Cardiff Metropolitan University staff embrace the Welsh language https://learnwelsh.cymru/news/cardiff-metropolitan-university-staff-embrace-the-welsh-language/ Cymraeg yn unig / Welsh only John Davies ac oes aur Crysau Duon Cymru https://www.bbc.com/cymrufyw/46454984 Achub englynion bedd gyda ‘shaving foam’! https://www.bbc.com/cymrufyw/46398878 Foel Penolau… ac enwau doniol eraill https://www.bbc.com/cymrufyw/46455904 A welsoch chi farcud coch… gwyn erioed? https://www.bbc.com/cymrufyw/46428567 10 tip ar gyfer rhieni prysur https://www.bbc.com/cymrufyw/46427210 Nofio gyda siarcod heb wlychu https://www.bbc.com/cymrufyw/46440723 Dynes yn Brasil yn geni babi iach wedi trawsblaniad y groth https://golwg360.cymru/newyddion/rhyngwladol/534713-dynes-brasil-rhoi-genedigaeth-fabi-iach-wedi Rhybudd gŵr: “Peidiwch â mynd dramor am lawdriniaeth gosmetig” https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/534683-rhybudd-gweddw-peidiwch-mynd-dramor-lawdriniaeth Capsiwl yn cario cinio Nadolig i’r gofod yn methu glanio https://golwg360.cymru/newyddion/rhyngwladol/534792-capsiwl-cario-cinio-nadolig-gofod-methu-glanio Nadolig gwyn yng Nghymru? Go brin, meddai’r Swyddfa Dywydd https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/534749-nadolig-gwyn-nghymru-brin-meddair-swyddfa-dywydd Ysgol Sul yn arwain y bandiau sy’n diolch am Y Parot, Caerfyrddin https://golwg360.cymru/celfyddydau/roc-a-phop/534786-ysgol-arwain-bandiau-diolch-parot-caerfyrddin Beirniadaeth yn gadael ei hôl ar iaith lafar Meic Povey https://golwg360.cymru/celfyddydau/llen/534556-beirniadaeth-gadael-iaith-lafar-meic-povey Carcharorion yn osgoi defnyddio’r Gymraeg, meddai adroddiad https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/534560-carcharorion-osgoi-defnyddior-gymraeg-meddai Plant yn poeni am eu diogelwch wrth gerdded i’r ysgol https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/534577-plant-poeni-diogelwch-wrth-gerdded-ysgol Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English First Welsh song to hit one million Spotify plays https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-46420187 Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C Y Byd Ar Bedwar – Dychwelyd i Affganistan, nos Fawrth, 11/12 Mewn rhifyn arbennig awr o hyd o Y Byd Ar Bedwar mae’r newyddiadurwr profiadol Eifion Glyn yn ymweld ag Affganistan am y trydydd tro. Mae’n sôn yn ei eiriau ei hun am ei brofiadau yn y wlad ac yn pwyso a mesur beth sydd wedi ei gyflawni yno yn y degawd diwethaf. Veteran reporter Eifion Glyn returns to Afghanistan for the third time in an hour-long special of Y Byd Ar Bedwar. He tells in his own words of his experiences in the country and considers what has been achieved there over the last 10 years. Gwesty Aduniad, nos Iau 13/12 Daw diweddglo o’r diwedd i Taith Williams, dynes ifanc o ogledd Cymru ar ôl siwrne hir i geisio dod o hyd i’w theulu gwaed o Guatemala. Taith Williams, a young woman from north Wales, comes to the end of the line after a long journey to try and find her Guatamalan family. Rhaglenni Nadolig S4C Dramâu arbennig, cerddoriaeth i godi hwyl yr ŵyl, digon o chwerthin a dagrau hefyd yn ogystal â’r holl gyffro o’r byd chwaraeon – dyma rai o uchafbwyntiau S4C dros dymor y Nadolig. Amazing dramas, music to get you into the festive spirit, plenty of laughter and some tears too as well as some top sporting action – these are some of the highlights on S4C this Christmas. Llyfrau / Books Holi awdur | D. Geraint Lewis a’i lyfr Amhos!b: Ffeithiau a syniadau fydd yn newid dy fyd am byth! https://ylolfa.wordpress.com/2018/12/04/holi-awdur-d-geraint-lewis-ai-lyfr-amhosb-ffeithiau-a-syniadau-fydd-yn-newid-dy-fyd-am-byth/ The Conversation- independent views from universities in Wales Why Victorians feared modern technology would make everyone blind https://theconversation.com/why-victorians-feared-modern-technology-would-make-everyone-blind-107216 Agroforestry can help the UK meet climate change commitments without cutting livestock numbers https://theconversation.com/agroforestry-can-help-the-uk-meet-climate-change-commitments-without-cutting-livestock-numbers-108395 Madagascar: fear and violence making rainforest conservation more challenging than ever https://theconversation.com/madagascar-fear-and-violence-making-rainforest-conservation-more-challenging-than-ever-108142 Rare woodland wildlife at risk because of 50-year-old tree felling rules https://theconversation.com/rare-woodland-wildlife-at-risk-because-of-50-year-old-tree-felling-rules-107535 Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales Long Read on the Indepedent: How millennials are breathing fresh life into the ancient Irish language https://www.independent.co.uk/news/long_reads/irish-language-millennials-generation-learning-gaelic-gaeilge-revival-twitter-podcasts-books-a8651881.html The Cooish 2018: Helping people to learn to speak Manx https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/12/the-cooish-2018-helping-people-to-learn.html Cornish Language Office- December newsletter https://www.cornwall.gov.uk/leisure-and-culture/the-cornish-language/cornish-language/cornish-language-office/ Dydd Gwener 30/11 Erthyglau yn y ddwy iaith / Articles in both languages Welsh Language Centres: the answer to promoting the Welsh Language? https://nation.cymru/opinion/welsh-language-centres-the-answer-to-promoting-the-welsh-language/ Apwyntio Comisiynydd y Gymraeg newydd http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Newyddion/Pages/Apwyntio-Comisiynydd-y-Gymraeg-newydd.aspx Appointment of new Welsh Language Commissioner http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/English/News/Pages/Appointment-of-new-Welsh-Language-Commissioner.aspx Miloedd o blant Cymru wedi mwynhau darllen yn ystod gwyliau’r haf http://www.cllc.org.uk/newyddion-news/news-detail?diablo.lang=cym&id=13263 Thousands of Welsh children enjoyed reading during the summer holidays http://www.cllc.org.uk/newyddion-news/news-detail?id=13263 Busnes Cymru: Gwersi gan Arweinwyr Busnes Enwog https://businesswales.gov.wales/cy/newyddion-blogiau/blogiau/gwersi-gan-arweinwyr-busnes-enwog Business Wales: Lessons from Great Business Leaders https://businesswales.gov.wales/news-and-blogs/blogs/lessons-great-business-leaders Cymraeg yn unig / Welsh only Y Cymro: Nid rhywbeth ysgrifenedig a ffurfiol yn unig yw’r Gymraeg https://ycymro.cymru/newyddion/2018/11/nid-rhywbeth-ysgrifenedig-a-ffurfiol-yn-unig-ywr-gymraeg/ Gwerthu 1,500 copi o lyfr y Welsh Whisperer mewn mis https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/534409-gwerthu-1500-copi-lyfr-welsh-whisperer-mewn “Gall Cymry Cymraeg siarad Saesneg hefyd” – Virgin Trains yn “sori” https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/533700-gall-cymry-cymraeg-siarad-saesneg-hefyd-virgin Dau ffrind a “rhaglen fwya’ poblogaidd” Prifysgol Caerdydd https://golwg360.cymru/newyddion/addysg/534263-ffrind-gorau-rhaglen-fwya-poblogaidd-erioed Maen nhw’n meddwl fy mod i’n wahanol,” medd ffoadur ymosodiad ysgol https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/534327-maen-nhwn-meddwl-wahanol-medd-ffoadur-ymosodiad Diffyg cefnogaeth seicolegol yn gwneud taclo gordewdra yn anodd https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/533193-diffyg-cefnogaeth-seicolegol-gwneud-taclo Llywodraeth am wneud gwisg ysgol ar gael i bob disgybl https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/534283-llywodraeth-wneud-gwisg-ysgol-gael-disgybl Y Gymraeg “o fudd” i siopau mawr yng Nghymru – adroddiad https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/534226-gymraeg-fudd-siopau-mawr-nghymru-meddai-adroddiad Troi pob tŷ’n bwerdy https://www.bbc.com/cymrufyw/46370855 ‘Nes i gysgu efo fo yng nghefn ei gar yn Llangefni am heroin’ https://www.bbc.com/cymrufyw/46306282 ‘Natur yn diflannu o flaen ein llygaid heb i ni sylwi’ https://www.bbc.com/cymrufyw/46318645 Lle oeddwn i: Bwyty cyntaf Bryn Williams https://www.bbc.com/cymrufyw/46309341 Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English Actor Matthew Rhys on why he is teaching his son Welsh https://www.bbc.com/news/uk-wales-46267138 Should Your Business Adopt a .cymru or .Wales Domain Name? https://businessnewswales.com/should-your-business-adopt-a-cymru-or-wales-domain-name/ Wales Art Review: Sourcing Labour: Writing Welsh Political History https://www.walesartsreview.org/sourcing-labour-writing-welsh-political-history/ Wales Art Review: Talking to Kathryn Allen Hurni https://www.walesartsreview.org/talking-to-kathryn-allen-hurni/ Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C Y Wal: Corea, nos Sul 02/12 Ffion Dafis visits one of the world’s most dangerous borders, between North and South Korea. She hears emotional stories of families separated in the melee of war and daring accounts of people who risked everything to flee the repressive regime in North Korea. Llyfrau newydd / New books Rhestr lawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/ Bethan Gwanas & Lleucu Roberts: Llenwi bwlch “anferthol a phoenus” ym maes llyfrau Cymraeg https://ylolfa.wordpress.com/2018/11/07/llenwi-bwlch-anferthol-a-phoenus-ym-maes-llyfrau-cymraeg/ Caryl Lewis: Byd Crwn a Straeon Eraill: Cyflwyniad https://ylolfa.wordpress.com/2018/11/27/cyflwyniad-gan-caryl-lewis-byd-crwn-a-straeon-eraill/ The Conversation- independent views from universities in Wales Chemsex and PrEP reliance are fuelling a rise in syphilis among men who have sex with men https://theconversation.com/chemsex-and-prep-reliance-are-fuelling-a-rise-in-syphilis-among-men-who-have-sex-with-men-106883 What planet Earth might look like when the next supercontinent forms – four scenarios https://theconversation.com/what-planet-earth-might-look-like-when-the-next-supercontinent-forms-four-scenarios-107454 Warm ice in Mount Everest’s glaciers makes them more sensitive to climate change – new research https://theconversation.com/warm-ice-in-mount-everests-glaciers-makes-them-more-sensitive-to-climate-change-new-research-107325 Confusion over medicine names threatens lives https://theconversation.com/confusion-over-medicine-names-threatens-lives-106569 How children describe their national identity in the age of devolution https://theconversation.com/how-children-describe-their-national-identity-in-the-age-of-devolution-105516 How facial recognition technology aids police https://theconversation.com/how-facial-recognition-technology-aids-police-107730 Young people value diversity, humour and honesty in their friendships – new research https://theconversation.com/young-people-value-diversity-humour-and-honesty-in-their-friendships-new-research-107208 Trump is Nixon 2.0 – but like Watergate, his scandals offer an opportunity for radical change https://theconversation.com/trump-is-nixon-2-0-but-like-watergate-his-scandals-offer-an-opportunity-for-radical-change-107739 What happens to the brain in zero gravity? (new research) https://theconversation.com/what-happens-to-the-brain-in-zero-gravity-106256 How vultures use each other as guides through the turbulent skies (new research) https://theconversation.com/how-vultures-use-each-other-as-guides-through-the-turbulent-skies-106870 How the rise of veganism may tenderise fictional language https://theconversation.com/how-the-rise-of-veganism-may-tenderise-fictional-language-106576 How adults with dyspraxia navigate daily life https://theconversation.com/how-adults-with-dyspraxia-navigate-daily-life-105515 Repowering the UK’s oldest wind farms could boost energy generation by 171% (new research) https://theconversation.com/repowering-the-uks-oldest-wind-farms-could-boost-energy-generation-by-171-106211 Mangrove forests can rebound thanks to climate change – it’s an opportunity we must take https://theconversation.com/mangrove-forests-can-rebound-thanks-to-climate-change-its-an-opportunity-we-must-take-102823 Unravelling British wool: how the local and global are intertwined in the making of everyday products (new research based on Newtown) https://theconversation.com/unravelling-british-wool-how-the-local-and-global-are-intertwined-in-the-making-of-everyday-products-99114 The 1938 Kindertransport saved 10,000 children but it’s hard to describe it as purely a success https://theconversation.com/the-1938-kindertransport-saved-10-000-children-but-its-hard-to-describe-it-as-purely-a-success-107299 Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales Celtic Languages News: Manx is far from dead https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/11/manx-is-far-from-dead.html Dydd Gwener 16/11 Cymraeg yn unig / Welsh only Dim Deddf Iaith newydd tan ar ôl 2021… “o bosib” https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/533236-deddf-iaith-newydd-2021-bosib Y Cymro: Cymry’n Cofio Y Rhyfel Fawr https://ycymro.cymru/newyddion/2018/11/cymryn-cofio-y-rhyfel-fawr/ Radio Wales yn 40: Atgofion Roy https://www.bbc.com/cymrufyw/46180520 Betsan Powys: Pam wnes i adael gyrfa a newid byd https://www.bbc.com/cymrufyw/46033149 Y rhieni ifanc sy’n cael help Plant Mewn Angen https://www.bbc.com/cymrufyw/45863600 Slaymaker: Y dydd wnes i gyfweld â Stan Lee https://www.bbc.com/cymrufyw/46193399 Microsoft, Facebook a Twitter yn datblygu dyfais i atal pedoffiliaid ar-lein https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/533223-microsoft-facebook-twitter-datblygu-dyfais-atal Chwilio am fos i “drawsnewid” Llyfrgell Genedlaethol Cymru https://golwg360.cymru/newyddion/gwleidyddiaeth/532135-chwilio-brif-weithredwr-newydd-llyfrgell Cynnig trefn o roi seibiant i bobol sy’n byw gyda dementia https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/533132-cyhoeddi-trefn-seibiant-bobol-sydd-wediu “Rhaid gwneud iechyd meddwl yn bwnc gorfodol mewn ysgolion” https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/533219-rhaid-gwneud-iechyd-meddwl-bwnc-gorfodol-mewn Charles yn Aber yn “tynnu sylw’r byd at sefyllfa’r Gymraeg” https://golwg360.cymru/newyddion/prydain/533231-charles-aber-tynnu-sylwr-sefyllfar-gymraeg ‘The Crown’ yn gyfrifol am osod iwnion jacs yn nhre’r Cofis https://golwg360.cymru/newyddion/cymru/533354-crown-gyfrifol-osod-iwnion-jacs-nhrer-cofis Gwersi miwsig am ddim yn dod â budd i’r gymuned gyfan, medd ymchwil https://golwg360.cymru/newyddion/addysg/533175-gwersi-offerynnau-ddim-budd-gymuned-gyfan-meddai Erthyglau o ddiddordeb Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg / Welsh interest articles through the medium of English The National Libarary of Wales: The Great War in maps https://blog.library.wales/?p=19118 Arts Council Statement on the National Theatre Wales. Debate http://www.walesartsreview.org/arts-council-statement-on-the-ntw-debate/ Yn dod i fyny ar S4C / Coming up on S4C Chwilio am Seren Junior Eurovision: Manw yn Minsk, nos Wener 23/11 Yn y dyddiau cyn ffeinal y Junior Eurovision Song Contest, cyfle i ddod i wybod mwy am y gân bydd Manw yn canu ar y llwyfan ym Minsk sef ‘Perta’ gan y cyfansoddwr Yws Gwynedd. In the run up to the final of the Junior Eurovision Song Contest, a chance to find out more about the song Manw will be performing on stage – ‘Perta’ by the composer Yws Gwynedd. Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru 2018, nos Sadawrn 17/11 Holl hwyl a chystadlu Eisteddfod Ffermwyr Ifanc 2018 o Ganolfan Celfyddydau Y Memo, Y Barri. All the fun and competition of the Young Farmers’ Eisteddfod 2018 from The Memo Arts Centre in Barry. Llyfrau newydd / New books Rhestr lawn / Full list: http://www.gwales.com/latest/ Geraint Thomas 2018: How the Tour de France win inspired a Welsh cycling fan https://www.ylolfa.com/articles/geraint-thomas-2018-how-the-tour-de-france-win-inspired-a-welsh-cycling-fan Llenwi bwlch “anferthol a phoenus” ym maes llyfrau Cymraeg https://ylolfa.wordpress.com/2018/11/07/llenwi-bwlch-anferthol-a-phoenus-ym-maes-llyfrau-cymraeg/ Catalogau newydd gan Gyngor Llyfrau Cymru http://www.llyfrau.cymru/ymgyrchoedd-campaigns/catalog?diablo.lang=cym I Ddysgwyr / For Learners New book for Welsh learners inspired by rescue whippet who only understands Welsh https://www.ylolfa.com/articles/new-book-for-welsh-learners-inspired-by-rescue-whippet-who-only-understands-Welsh The Conversation- independent views from universities in Wales Dot and Billy: how love letters document the stories of lives torn apart by World War I https://theconversation.com/dot-and-billy-how-love-letters-document-the-stories-of-lives-torn-apart-by-world-war-i-10668 David Lloyd George: the Welshman who won World War I https://theconversation.com/david-lloyd-george-the-welshman-who-won-world-war-i-106081 Women in Wales didn’t fare as well as other female workers after World War I https://theconversation.com/women-in-wales-didnt-fare-as-well-as-other-female-workers-after-world-war-i-86864 Girls are being denied access to certain sports in PE simply because of their gender https://theconversation.com/girls-are-being-denied-access-to-certain-sports-in-pe-simply-because-of-their-gender-106471 Under Milk Wood: Dylan Thomas’s invented villages have dark origins https://theconversation.com/under-milk-wood-dylan-thomass-invented-villages-have-dark-origins-106577 How a trippy 1980s video effect might help to explain consciousness https://theconversation.com/how-a-trippy-1980s-video-effect-might-help-to-explain-consciousness-105256 Women candidates break records in the 2018 US midterm elections https://theconversation.com/women-candidates-break-records-in-the-2018-us-midterm-elections-105829 Tropical marine conservation needs to change as coral reefs decline https://theconversation.com/tropical-marine-conservation-needs-to-change-as-coral-reefs-decline-106265 New way of monitoring medicines could vastly improve lives of people in care homes https://theconversation.com/new-way-of-monitoring-medicines-could-vastly-improve-lives-of-people-in-care-homes-86502 Capitalism is killing the world’s wildlife populations, not ‘humanity’ https://theconversation.com/capitalism-is-killing-the-worlds-wildlife-populations-not-humanity-106125 Ieithoedd tu fas o Gymru / Languages outside of Wales Celtic Languages News: The Irish language has been reinvigorated as young, secular and accessible https://celticlanguagesnews.blogspot.com/2018/11/the-irish-language-has-been.html Cyfrannu Dolen / Contribute a link Hoffech chi gyfrannu dolen?  Anfonwch hi i parallel.cymru@gmail.com! Diolch! Would you like to contribute a link? Send it to parallel.cymru@gmail.com! Thank you! Llefydd i ddarllen Cymraeg yn rheolaidd / Places to read Welsh regularly Barn: Monthly magazine BBC Cymru Fyw: Online news Golwg 360: Online news Golwg: Weekly magazine Gomer: Publisher Gwales: Online bookseller Y Lolfa: Publisher Y Lolfa: The Welsh bookshelf blog Mam Cymru: Bilingual blog Y Selar: Monthly music magazine Wicipedia Nodyn – Mae’r wefan hon yn wleidyddol ddi-duedd, felly dydw i ddim yn cynnwys gwleidyddiaeth. Dydw i ddim yn creu rhestr o weithgareddau oherwydd nad oes gennyf ddigon o adnodd i wneud rhestrau cynhwysfawr o’r cannoedd o weithgareddau nodedig sydd yn digwydd o gwmpas Cymru bob wythnos… Note – this website is politically impartial, and so I’m not including politics. I’m not creating a list of events because I don’t have enough resource to make comprehensive listings of the hundreds of remarkable events that happen around Wales each week…
Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.