Canlyniadau Chwilio: s4c

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Top 10: Actoresau o Gymru / Actresses from Wales

Mae nifer o actoresau talentog sy’n dod o Gymru. Maen nhw wedi ymddangos mewn amrywiaeth o raglenni poblogaidd, yn Saesneg ac yn Gymraeg. There are a number of talented actress who came from Wales. They have appeared in a variety of popular programmes, in English and in Welsh. Gan / By Lydia Hobbs Catherine Ayers Parhau i ddarllen