Archif Dyddiol: 18 Rhagfyr 2018

Anffyddiaeth: Gadael heb gytundeb

Brexit yw’r broses wleidyddol ryfeddaf i mi ei chofio erioed, ac efallai mai’r peth iachaf i ni gyd fyddai i ni roi’r gorau i geisio gwneud synnwyr o beth sy’n digwydd. Er bod pob diwrnod unigol yn draed moch, fodd bynnag, mae’n dechrau ymddangos mai d… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : dan y wal

Aeth criw o artistiaid gan gynnwys fy merch i Ogledd Israel i greu murluniau ar y wal ffin saith mis yn ôl. Maen nhw newydd glywed mai dan y wal honno roedd Hezbollah wrthi’n palu twneli ers peth amser! Pe baen nhw wedi mynd at y wal gyda’r nos, efalla… Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Ydy hyfforddiant yn gwneud gwahaniaeth go iawn?

Gwrandewais yn ddiweddar ar bodlediad yr Inquiry gan y BBC a wnaeth edrych ar os ellir hyfforddiant leihau rhagfarn pobl. Mae trosolwg da ar gael ar wefan y BBC os dydych chi ddim eisiau gwrando ar y bennod gyfan.

Mae gen i ddiddordeb yn y pwnc ei hun achos hoffan i fyw mewn byd lle gall pobl fod eu hunain. Byddai hynny’n lush.

Mae gen i ddiddordeb hefyd mewn sut all hyfforddiant helpu i newid ymddygiad a gwella dysgu o fewn gwasanaethau cyhoeddus.

Mae’r blogbost yma yn dilyn dau blogbost ddiweddar ar ein Diwrnod Cymdeithason ar Dorwyr Iâ a Rheolau Sylfaenol. Fel rhan o’r sesiwn yma edrychom ar drosglwyddiad hyfforddiant a sut allwn sicrhau bod y dysgu sy’n deillio ohono yn cael ei roi ar waith. Cafodd cynnwys y sesiwn ei dynnu o un o gyhoeddiadau gwych Research in Practice a Research in Practice for Adults. Rwy’n hoffi sut mae’r cyhoeddiad yn nodi’r ffactorau o fewn trosglwyddiad hyfforddiant a’r hyn y gallwn wneud i annog hyn. Mae’n atgyfnerthu’r neges nad yw hyfforddiant yn nod ynddo’i hun.

Dyma beth ddysgais o hyfforddiant ar ragfarn ac amrywiaeth

https://medium.com/media/fceb879a1cb417ebc0f7cbc9af5943fd/href

Mae hyfforddiant gorfodol yn arwain at wrthsefyll fel eich bod chi’n atgyfnerthu barn gyfredol pobl. Mae ymchwil Alexandra Kalev yn dangos sut mae hyn yn bwydo rhagfarn yn hytrach na’i ddileu, gan fod pobl yn gwrthsefyll yn erbyn rheolau er mwyn arddangos eu hymreolaeth eu hunain.

Fe wnes i hefyd ffeindio ymchwil John Dovidio yn ddiddorol iawn. Ffeindiodd ein bod ni’n ffafrio ein profiadau ein hunain dros beth mae pobl eraill yn dweud wrthym. Mae’n werth ystyried hyn ar y cyd â Chanfyddiad Dewisol, sef y duedd i anwybyddu pethau sy’n gwrth-ddweud ein credoau.

Mae’n werth meddwl am bwrpas tuedd wrth ystyried ei effaith. Rydym yn dueddol o ragfarnu pan rydym o dan bwysau amser, pan ni’n teimlo’n flinedig neu pan rydym o dan straen. Felly rhaid edrych ar sut allwn newid ein hamgylcheddau dysgu, ac yn bwysicach fyth yr amgylcheddau rydym ni’n gweithio mewn. A ydyn ni’n darparu amgylchedd ble y gall pobl herio’u syniadau? Ydy dysgu yn rhan o waith dydd i ddydd, neu rywbeth sy’n gallu aros nes y cwrs hyfforddiant nesaf? Mae gen i ddiddordeb arbennig yma gan fod yr ymchwil sy’n cael ei rannu yn y bodlediad yn cyd-fynd â’r pwysigrwydd ni’n rhoi ar oruchwyliaeth adlewyrchol, gan fod pobl yn llai tebygol o ddibynnu ar eu tueddiadau wrth iddynt gael eu harchwilio.

Os byddwn yn edrych ar hyfforddiant confensiynol o safbwynt Meddwl Systemau, yna mae’n amlwg bod unrhyw arfer o fewn cwrs hyfforddiant yn brwydro yn erbyn ffactorau amgylcheddol ehangach a’n arferion cyfredol.

Dyw hyfforddiant ddim yn gallu newid beth mae pobl meddwl neu deimlo ynddo’i hun, ond yn yr amgylchedd cywir mae’n gallu dylanwadu ar ein gweithredoedd. Ond mae rhaid i’r hyfforddiant yma cymryd lle o fewn ymagwedd sefydliad cyfan tuag at ddysgu a datblygu yn lle fod yn ddigwyddiad achlysurol.


Ydy hyfforddiant yn gwneud gwahaniaeth go iawn? was originally published in Gwneud pethau gwell on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.

Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwynt, glaw a blaenoriaethau

Gobeithio na fydd apwyntiad nesaf mam efo’r deintydd ddim am 9.15 ar fore mor wlyb a gwyntog…;-) Reit, lle o’n i?  O, ia, amcanion mawreddog – adeiladu Cymru well trwy gryfhau’r Gymraeg a chryfhau cymdeithas yn gyffredinol. Wn i, mae hynna’n dal i swnio’n haniaethol, niwlog.  Ond cam wrth gam… Sut mae cryfhau’r Gymraeg?  Hynny … Continue reading Gwynt, glaw a blaenoriaethau Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Anrhegion Nadolig munud olaf

Wel, mae’r llyfr yma’n hwyl! Dwi’n eitha siŵr y bydd y teulu i gyd yn cael modd i fyw yn chwilio am gymeriad Boc y ddraig fach goch yn y lluniau yma gan Huw Aaron: Bydd darllenwyr comic Mellten yn gyfarwydd â chwilio am Boc, ond dyma fo rŵan yn cael llyfr cyfan iddo fo’i […] Parhau i ddarllen