Archif Dyddiol: 22 Rhagfyr 2018

fel y moroedd : goleuni yn y nos

Chwech o’r gloch y bore ‘ma. Camais allan ar y dec cefn. Roedd yn dal yn nos, ond roeddwn i’n medru gweld yr ardd yn dda fel pe bai goleuni ymlaen. Hi oedd y rheswm – Lleuad Oer, sef y lleuad lawn ym mis Rhagfyr, yn yr awyr gorllewinol. Safais am funud… Parhau i ddarllen

Morfablog: Eithafwyr yr Hinsawdd

Cwpl o bethau wnaeth sbarduno hyn. Yn gyntaf, trydariad gan John Simpson, ynglyn â pherygl dilyn trwydded “eithafwyr” fel Extinction Rebellion, sy wedi bod yn protestio yn erbyn ei gyflogwyr: Beth fyddai ymateb John Simpson i dactegau Mahatma Gandhi, neu Martin Luther King, neu Ffred Ffransis, tybed? Actiwali, paid ag ateb yr un ola ‘na. …

Parhau i ddarllen “Eithafwyr yr Hinsawdd”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Eithafwyr yr Hinsawdd

Cwpl o bethau wnaeth sbarduno hyn. Yn gyntaf, trydariad gan John Simpson, ynglyn â pherygl dilyn trwydded “eithafwyr” fel Extinction Rebellion, sy wedi bod yn protestio yn erbyn ei gyflogwyr: Beth fyddai ymateb John Simpson i dactegau Mahatma Gandhi, neu Martin Luther King, neu Ffred Ffransis, tybed? Actiwali, paid ag ateb yr un ola ‘na. …

Parhau i ddarllen “Eithafwyr yr Hinsawdd”

Parhau i ddarllen

Morfablog: Pigion y Dydd

Un o’r pethau dw i’n bwriadu ei wneud yma yw cadw record o’r pethau dw i wedi dod ar eu traws yn ystod yr oriau dw i’n treulio mynd ar goll yn y sgrîn fach anobeithiol, a ble well i ddechrau gyda’r bardd o Fontreal, a fideo dw i ddim yn cofio gweld o’r blaen. …

Parhau i ddarllen “Pigion y Dydd”

Parhau i ddarllen