Archif Dyddiol: 26 Rhagfyr 2018

blog bwyd: Cinio call

Wedi’r Twrci, tatws, stwffin, selsig….. A’r pwdin Dolig, siocledi, caws, gwin a chwrw… Braf oedd medru mwynhau hwn heddiw.
Salad efo wy!
Y cyfan dim ond yn 160 o galorïau
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : anrhegion

Penderfynodd y teulu beidio â rhoi anrhegion Nadolig eleni. Yn eu lle, dyn ni’n mynd i roi cymorth at ein gilydd pan fyddwn ni’n ymgasglu’r wythnos ‘ma. Mae’n braf peidio â meddwl amdanyn nhw ond yr anrhegion gan Dduw. Dydy’r trefniant ddim yn cynnwys … Parhau i ddarllen

blog bwyd: Gormod o bwdin

Mae’r Nadolig yn gyfnod o ddathlu a gloddesta, a hefyd yn amser lle mae tybiau o siocled a mins peis ym mhobman. Oedd y Dolig yr un peth acw eleni, ac er fod nifer yn dewis y flwyddyn newydd ar … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen