Archif Dyddiol: 27 Rhagfyr 2018

Hacio'r Iaith: Bro360: cyfle i weithio fel datblygydd ar brosiect gwefannau bro

Mae straeon am brosiect newydd Bro360 eisoes wedi bod ar Golwg360 a BBC Cymru Fyw. Dyma neges wrth gwmni Golwg am y prosiect newyddion cymunedol, a chyfle i rywun gydweithio gyda’r cwmni fel datblygydd meddalwedd. Mae Golwg Cyf yn dymuno penodoi cwmni neu gonsortiwm cymwys i greu meddalwedd fydd yn sylfaen ar gyfer cynllun Bro360. […]

The post Bro360: cyfle i weithio fel datblygydd ar brosiect gwefannau bro appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Parallel.cymru on Medium.com: Chaired Bard Robat Powell: How do we learn a new language?

The post Parallel.cymru on Medium.com: Chaired Bard Robat Powell: How do we learn a new language? appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.
Parhau i ddarllen

blog bwyd: Bore da

Daeth dathlu’r Nadolig i ben i fi bore ddoe, wedi bwyta ac yfed gormod o bopeth y diwrnod (â’r wythnosau) flaenorol es i am “cold turkey”, ond heb y twrci. Salad gydag wy i ginio, powlen o sŵp thomato a … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -adar

Hynt a Helynt Hogiau’r Rhiw yn y 50au. Cyfres Steffan ab Owain
Yn ystod ein dyddiau mebyd dysgodd amryw ohonom ni hogiau’r Rhiw gryn dipyn am fyd natur, yn anifeiliaid, adar a physgod, a chreaduriaid eraill o ran hynny.

Oddeutu 1958 neu 1959, cofiaf i… Parhau i ddarllen