Archif Misol: Ionawr 2019

fel y moroedd : ffwrn gludadwy

Mae sôn am datŵ ar gledr cantores Americanaidd yn ddiweddar. Roedd hi’n meddwl ei fod o’n dweud “saith modrwy,” teitl ei chân, ond yn anffodus, mae o’n dweud shichirin, sef ffwrn gludadwy sydd yn defnyddio brisged. Dylai hi fod wedi gofyn i unrhyw Japa… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Nofel hanesyddol: Gwenwyn a Gwasgod Felen

Os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn hanes, hanes Cymru, hanes Meirionnydd, neu pam benderfynodd criw o Gymry ymfudo i Batagonia, mae ‘Gwenwyn a Gwasgod Felen’ gan Haf Llewelyn yn mynd i’ch plesio’n arw. Hyd yn oed os nad oes gynnoch chi ddiddordeb yn y pynciau hynny, ond yn mwynhau stori dda efo cwpwl o ‘baddies’ […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Nôl yn y cyfrwy

Dyma fi adref o Rydychen, wedi cyfarfod hynod bositif yno – ac efo rhestr hir o bethau i’w gwneud, a phenderfyniadau cymhleth i’w cymryd. Am heddiw, tra dwi’n gadael i bethau droi yn fy meddwl, af i ati efo creu mwy o hysbysebion – yn benodol, ar gyfer ein cwrs ‘6 Munud y Diwrnod’, sydd … Continue reading Nôl yn y cyfrwy Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dechrau Chwefror

Anodd meddwl am yr haf (had yn med y gwanwyn) ar y funud a hithau mor oer a rhewllyd.  Beth bynnag, mi ddaw…ac yn y cyfamser dwi wedi bod yn dechrau cynllunio’r ardd llysiau a wedi prynu tatws.  Mae’n bosib prynu nhw yn rhydd yn Buckingham … Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Dechrau Chwefror

Anodd meddwl am yr haf (had yn med y gwanwyn) ar y funud a hithau mor oer a rhewllyd.  Beth bynnag, mi ddaw…ac yn y cyfamser dwi wedi bod yn dechrau cynllunio’r ardd llysiau a wedi prynu tatws.  Mae’n bosib prynu nhw yn rhydd yn Buckingham … Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Siôn Tomos Owen: Y Fawr a’r Fach- Straeon o’r Rhondda

Mae’r Fawr a’r Fach yn gyfrol o straeon byrion yn ymwneud â hanesion pentrefi’r Rhondda, a dyma un ohonyn nhw fel blas o’r llyfr.  Y Fawr a’r Fach is a volume of short stories and anecdotes about villages in the Rhondda valley, and here is one of them as a taste of the book. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an English translation, and the printed book uses the same words at the bottom of pages to support understanding of words that may not be familiar at the Sylfaen level. Author: Siôn Tomos Owen twitter.com/sionmun Price: £5.99 Iaith: Cymraeg syml, with vocabulary at the bottom of each page Level: Sylfaen / Foundation

The post Siôn Tomos Owen: Y Fawr a’r Fach- Straeon o’r Rhondda appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Gwefan Capel Salem, Dolgellau: Taflen mis Chwefror

Cliciwch yma i weld taflen mis Chwefror Advertisements Parhau i ddarllen

fel y moroedd : selsig eidion

Mae’r gŵr yn hoffi selsig. Dydy o ddim yn eu bwyta’n rhy aml, ond bydd o’n mwynhau pryd o fwyd gyda grits, wyau a selsig o bryd i’w gilydd. Dw i ddim eisiau cyffwrdd â phorc yn ddiweddar. Prynais selsig eidion kosher iddo fo. Ei farn – dim yn rhy ddrwg… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Hacio’r Iaith yn cynnal Hacathon Hanes yng Nghaerdydd.

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gweithio, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, ar brosiect sy’n ceisio mesur effaith rhannu data agored gydag Wikimedia. Bydd prosiect Wicipobl yn canolbwyntio ar ddarparu amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys rhannu delweddau digidol ar drwydded agored, gweithio gydag ysgolion ar ddigwyddiadau estyn allan, creu erthyglau  Wicipedia Cymraeg newydd, rhannu metadata’r Llyfrgell […]

The post Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Hacio’r Iaith yn cynnal Hacathon Hanes yng Nghaerdydd. appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: The Ocean and National Magazine, 1930: Taith i Feysydd Glo Northumberland, Durham a Swydd Efrog

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru: Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Cyflwyno Beirdd Cymreig / Introducing Welsh Poets

Croeso i ‘Cyflwyno Beirdd Cymru’. Yn yr adnodd hwn byddwch yn dod o hyd i wybodaeth am feirdd sy’n ysgrifennu yn y Gymraeg, neu sydd wedi ysgrifennu am y wlad. Dylanwadwyd ar y beirdd yn y cyflwyniad hwn gan bob agwedd ar Gymru, yn cynnwys traddodiadau barddol Cymraeg, a hanes, tirwedd a diwylliant Cymru. Yma Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Amddiffyn yr eglwys babyddol, am unwaith

Yr wythnos ddiwethaf, gollyngwyd yr argymhelliad y dylid cymryd seibiant o saith diwrnod wrth gymryd y bilsen atgenedlu. Pan welais i erthyglau’n esbonio mai tarddiad y cyngor oedd ymgais i gyfaddawdu â’r Pab, roeddwn i’n wirioneddol gegrwth.Ond, er mo… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Llwyncrwn

Hanes y fferm a’r gymuned gan Gretta Cartwright
Llwyncrwn oedd fy nghartref, ffermdy a adeiladwyd yn 1696 (mae’r dyddiad ar y tŷ) yng Nghwm Islyn ym mhlwyf Trawsfynydd. Magwyd fy nhad yn Llwyncrwn, mab ieuengaf Hugh a Jane Jones (genedigol o Bennant, Y… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Awydd sgwennu ar gyfer pobl ifanc?

Wps, bosib mod i’n rhy hwyr yn deud hyn ond roedd Tŷ Newydd yn cynnig Sêl Santes Dwynwen am dridiau. Dwi’n siŵr y bydden nhw’n ystyried chydig o lastig o ddiwrnod os wnewch chi gysylltu rŵan neu bore fory, ond mae/roedden nhw’n cynnig gostyngiad o 15% o bris holl gyrsiau Tŷ Newydd yn 2019, yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : stôf cyfleus

Dw i wrth fy modd efo’r llosgwr logiau. Ar wahân i gynhesu’r tŷ’n braf, mae o’n gyfleus iawn i sychu dillad, a choginio bwyd fel ffa. Dw i’n hoffi rhostio cnau arno fo hefyd. Maen nhw’n cael eu rhostio’n hynod o gyflym. Un tro gadawais i nhw’n rhy hir … Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Damcaniaethau dysgu

Adeiladu ar beth ni’n gwybod a sut ni’n gweithioSut allwn ni rhoi’r cyfle gorau posibl i ni ein hunain i fanteisio ar gyfleoedd ni’n dod ar draws? Rhannodd Dez Holmes map dysgu yma gyda mi yn ddiweddar, lle cefais fy nghyflwyno i fodel gwybodaeth Nonak… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : peiriant golchi marwn

Dechreuodd y peiriant golchi ollwng dŵr. Gan ystyried ei oedran (10 oed,) penderfynon ni fyddai’n well prynu un newydd yn hytrach na chael ei drwsio. Dyma fynd i Lowe’s gyda’r gŵr. Ffeindion ni un ar sêl. Dw i’n credi’n siŵr mai oherwydd y lliw, sef ma… Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Chwefror 2019 February Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 6ed Chwefror am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau. Our next meeting will be on Wednesday 6th February at 19:30 in … Continue reading Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Arysgrif bwysig arall

Ychydig gamau oddi wrth dragwyddol ymrwymiad Dave a Shirl ar lan Menai yng Nghaernarfon, mae arysgrif hanesyddol arall sydd o ddiddordeb mawr i arbenigwyr. Yn ôl un ysgol o feddwl, yn ‘Max’ cawn y prawf terfynol i Maxen Wledig fod yng Nghaernarfon cyn ymadael yn y flwyddyn tri chant wyth tri a’n gadael yn genedl […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect: Ysgol Carreg Emlyn

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Ysgol Newydd Carreg Emlyn. Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.   Advertisements Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar fin dechrau teithio eto…

A dyma ni off… taith i lawr i Rydychen heddiw, sydd yn meddwl bydd hi’n anodd cael bore o feddwl clir… gormod o sŵn paratoi yng nghefn fy meddwl. Ond dyma cadw at y ddefod, a sgwennu pwt ar Facebook hefyd – ac wedyn, erbyn dydd Iau, dwi’n credu bydda i’n barod i dreulio mwy … Continue reading Ar fin dechrau teithio eto… Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Cyhoeddiad prin am farwolaeth Capten Cook

Mae’r Llyfrgell wedi prynu llyfr prin iawn gan Gymro oedd yn bresennol pan laddwyd yr arloeswr Capten James Cook.  Ganwyd David Samwell yn Sir Ddinbych… Darllen Mwy

The post Cyhoeddiad prin am farwolaeth Capten Cook appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Cyhoeddiad prin am farwolaeth Capten Cook

Mae’r Llyfrgell wedi prynu llyfr prin iawn gan Gymro oedd yn bresennol pan laddwyd yr arloeswr Capten James Cook.  Ganwyd David Samwell yn Sir Ddinbych… Darllen Mwy

The post Cyhoeddiad prin am farwolaeth Capten Cook appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Brumadinho

Doeddwn i’n cofio dim am y trychineb a ddioddefodd tref Mariana yn nhalaith Minas Gerais ym Mrasil ar Dachwedd 5ed, 2015.  Lladdwyd 19 o bobl wedi i argae ddymchwel gan dywallt tunelli o wastraff gweithfeydd mwyn haearn dros ardal eang.  Roedd yn drychineb amgylcheddol yn ogystal â dynol.  Mi gafwyd adroddiadau amdano ar y pryd […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Brumadinho

Doeddwn i’n cofio dim am y trychineb a ddioddefodd tref Mariana yn nhalaith Minas Gerais ym Mrasil ar Dachwedd 5ed, 2015.  Lladdwyd 19 o bobl wedi i argae ddymchwel gan dywallt tunelli o wastraff gweithfeydd mwyn haearn dros ardal eang.  Roedd yn drychineb amgylcheddol yn ogystal â dynol.  Mi gafwyd adroddiadau amdano ar y pryd […] Parhau i ddarllen

shitclic: Cometh the Awr

Sorry Vera and Les Mis. There’s a spanking brand new exciting Welsh language kid on the block to occupy our Sunday nights. Set in a bland courtroom and an eerie hotel in Bridgend County, 35 Awr (35 Hours, 8×60’, S4C) works its way back f… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : eog

Cafodd dau beth eu cludo o dŷ brawd y gŵr aton ni, sef paentiad arall, a cherfio ysblennydd. Artist Japaneaidd a gerfiodd eog ar bren soled. Derbynnodd rhieni’r gŵr hwn flynyddoedd yn ôl. Ces i fy synnu i weld llofnod yr artist – Mitsuji – yr un enw â … Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Digwyddiadau Chwaraeon / Sporting Events: Top 10

Mae nifer o ddigwyddiadau chwaraeon ar draws Gymru y gallwch chi eu gwneud. Maen nhw’n wych i athletwyr a chefnogwyr. Mae’r digwyddiau’n boblogaidd dros ben ac mae llawer o hwyl i’w gael! There are a number of sporting events across Wales which you can do. They are great for athletes and supporters. The events are extremely popular and there is a lot of fun to be had! Gan / By Lydia Hobbs Ultra Aberhonddu i Gaerdydd / Brecon to Cardiff Ultra

The post Digwyddiadau Chwaraeon / Sporting Events: Top 10 appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Diwrnod Cofio’r Holocost 2018 – Grym Geiriau

Yr wythnos hon, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi Diwrnod Cofio’r Holocost, sy’n ddigwyddiad a nodir ar 27 Ionawr bob blwyddyn. Cydlynir y trefniadau gan yr Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocaust, yr elusen a sefydlwyd ac a ariennir gan Lywodraeth y DU i hyrwyddo a chefnogi Diwrnod Cofio’r Holocost yn y DU. Nodi Diwrnod Cofio’r Holocost … Continue reading Diwrnod Cofio’r Holocost 2018 – Grym Geiriau Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nyth wag eto

Aeth fy nhrydedd ferch yn ôl i Japan ddoe i ail gychwyn ei bywyd yno. Mae hi’n chwilio am waith newydd rŵan wedi gorffen ei swydd fel athro Saesneg. Mae hi eisiau defnyddio Japaneg mwy yn y gweithle. Mae cyfweliad sydd yn ei disgwyl, gwaith mewn siop t… Parhau i ddarllen

shitclic: Norway calling!

Baby its cold outsideI’d be completely utterly stupendously lost without Walter Presents. All4s on demand service is 3 years old, and has been a lifeline for me these gloomy winter eves since the Christmas lights came down, especially when terrestrial … Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cyfarchion Gŵyl Ddwynwen!

Os awn am dro ‘dros yr Aber’ yng Nghaernarfon, a cherdded ar hyd glan y Fenai i gyfeiriad y clwb golff, a chadw’n golygon i lawr, cyn bo hir fe ddown at yr arysgrif hon wedi ei thragwyddoli yn y concrit: A faddeuir parodi fach ar yr anwylaf o holl ganeuon serch y byd ? […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Rhywbeth fel trefn

Ia, dwi’n dechrau cael trefn arni eto… er gwaethaf gorfod deffro cyn hanner wedi 7 er mwyn dathlu penblwydd Angharad yn ddeg oed! Wedi dathlu, wedi cael nhw i’r ysgol ar amser, wedi clywed pwt amdani ar Radio Cymru wnaeth blesio’n fawr, wedi mynd â’r ci am dro, wrthi’n sgwennu hyn – ac yn barod … Continue reading Rhywbeth fel trefn Parhau i ddarllen

shitclic: Nôl i Norge

’Swn i ar goll heb Walter Presents. Mae gwasanaeth ar-alw All4/Channel 4 ar waith ers tair blynedd bellach, a bu’n achubiaeth i mi sawl tro gyda’i bocsets o safon pan oedd yr arlwy’n ddiawledig ar deledu daearol. Ac mae’r ffaith fod cynnyrch sylweddol … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : portread

Daeth y gŵr â llond cês o eiddo ei ddiweddar dad a oedd yn garej ei frawd. Yn ymysg sanau, lluniau ac offer, mae yna baentiad gwerthfawr, sef portread ohono fo a baentiwyd gan artist Almaenaidd pan oedd yn hogyn dwy flwydd oed yn yr Almaen. (Cafodd ei … Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dim mor hwyr â hynna

Weithiau, mae tipyn o’r amser ‘meddwl am waith dwfn’ yn diflannu – ond mewn ffordd dda. Hynny yw, dwi’n cael sgwrs efo Jesse, sydd yn gorfod bod peth cyntaf pan mae o mewn timezone heriol – ond mae sgwrs efo Jesse wastad yn gweithio fel rhyw fath o sesiwn ffocysu, felly fedra i ddim gweld … Continue reading Dim mor hwyr â hynna Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Dwynwen

Dwynwen yw nawddsantes cariadon Cymru a chedwir ei dydd gŵyl ar 25 Ionawr. Dywedodd Dafydd ap Gwilym, neb llai, ei bod yn feistres ar leddfu… Darllen Mwy

The post Dwynwen appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : croeso’n ôl y ddau

Daeth y gŵr a’n merch ni (y drydedd) adref neithiwr wedi cael amser gwych mewn llefydd gwahanol, y gŵr yn Las Vegas (dim i gamblo ond mynychu cwrs) a’r ferch gyda’i chwaer yn Norman. Er fy mod i’n mwynhau’r tŷ distaw, roedd dipyn yn rhy ddistaw, a dweu… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Dafydd Gwylon: Tafodiaith y Bont: Cymraeg Dwy Ardal / Dialect of Pontarddulais: Two Regions of Welsh

Ledled Cymru, mae pob cymuned Gymraeg, boed yn dre’ neu’n gwm, yn defnyddio’i geiriau a’i hymadroddion ei hun i greu ystyron newydd sy ddim i’w clywed yn rhywle arall. Yma mae Dafydd Gwylon, sy’n dod o Bontarddulais yn wreiddiol, yn rhannu’i hoff enghreifftiau o dafodiaith ei fro. Across Wales, each Welsh-speaking communitity, whether it’s a town or a valley, uses its own words and phrases to create new meanings that not to be heard anywhere else. Here Dafydd Gwylon, a native of Pontarddulais, shares his favourite examples of his region’s dialect. gwales.com/bibliographic/?isbn=9781903529249

The post Dafydd Gwylon: Tafodiaith y Bont: Cymraeg Dwy Ardal / Dialect of Pontarddulais: Two Regions of Welsh appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Be’ ddudes i am ddechrau’r diwrnod?

O. Hanner dydd yn barod, a dyma fi’n gwneud y peth cyntaf ar fy rhestr beunyddiol… wps! Eto, weithiau mae’n rhaid cydnabod pan ti wedi blino – a dwi wedi blino. Dydd Iau wythnos diwethaf es i Gaerdydd am gyfarfod efo’r TUC – nos Wener bues i yn Llanelli am bwt ar Heno am Common … Continue reading Be’ ddudes i am ddechrau’r diwrnod? Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Stolpia -Eira

Hynt a Helynt Hogiau’r Rhiw yn y 50au. Cyfres Steffan ab Owain.
Tybed os cawn ni drwch o eira neu rew y gaeaf hwn, neu’r ddau, o bosibl. Cafwyd sawl gaeaf oer gyda chnwd o eira yn y 50au, er nad oedd yr un ohonynt mor ddrwg ag un 1947, wrth gwrs. Roedd… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Twr o gelwydd

Un o nodweddion diddorol yr holl ffrae Brexit ydi bod cymaint o ffeithiau  ar gael, ond  bod cymaint o’r ddadl yn ymwneud a gwybodaeth sydd ddim yn ffeithiol gywir – neu gelwydd.Y celwydd mae pob celwydd arall wedi eu adeiladu arno ydi ei bod… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Twr o gelwydd

Un o nodweddion diddorol yr holl ffrae Brexit ydi bod cymaint o ffeithiau  ar gael, ond  bod cymaint o’r ddadl yn ymwneud a gwybodaeth sydd ddim yn ffeithiol gywir – neu gelwydd.Y celwydd mae pob celwydd arall wedi eu adeiladu arno ydi ei bod… Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Blogio gyda blwyddyn 7!

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : murlun bach

Mae fy merch newydd orffen murlun bach mewn tŷ bwyta yn Tulsa. Gorffennodd hi mewn deuddydd gyda dau gynorthwyydd medrus, sef ei gŵr a’i chwaer. Roedd yn dipyn o her fodd bynnag gan fod y wal mor isel. Umami Fries ydy enw’r tŷ bwyta.  Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: The Ocean and National Magazine, 1929: Clybiau Bechgyn

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ac ymlaen i’r deng mlynedd nesaf…

Roedd yn braf cael pawb at ei gilydd ddoe – dan ni’n gobeithio gwneud hynny’n amlach. Ac roedd yn brafiach byth i fedru gyrraedd adref a chynnig gwaith i aelod newydd o staff – bydd yn galluogi ni i gynnig pecyn llawnach i’n dysgwyr Cymraeg…:-) Heddiw, mae gen i dipyn o waith ‘dal i fyny’ … Continue reading Ac ymlaen i’r deng mlynedd nesaf… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Y Gymraes o Ganaan – Margaret Jones

Roedd bywyd Margaret Jones yn arbennig. Magwyd yn Rhosllannerchrugog, ger Wrecsam, ac fe ddaeth yn enwog yn y ddeunawfed ganrif a chael ei hadnabod fel y ‘y Gymraes o Ganaan’. Parhau i ddarllen

fel y moroedd : gwir ystyr "mae gen i freuddwyd"

“Un diwrnod bydd fy mhlant yn cael eu barnu yn ôl eu cymeriadau, nid lliw eu croen” – breuddwyd Martin Luther King Jr. Unrhyw liwiau’r croen – du, brown, gwyn, coch neu biwsDiwrnod MLK hapus. Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Signal, yr ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg

Mae Signal, yr ap negeseuon diogel newydd ei ryddhau’n Gymraeg. Mae modd dewis y Gymraeg drwy fynd i Settings > Appearance a dewis Cymraeg. Bydd y rhyngwyneb yn troi’n Gymraeg. Ar hyn o bryd mae ar gael yn Android yn unig. Mae Signal yn ap sy’n defnyddio’r signal ffôn neu’r rhyngrwyd i gyfathrebu. Mae modd […]

The post Signal, yr ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen