Archif Dyddiol: 3 Ionawr 2019

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 6 ac 13 Ionawr 2019

Bore da a blwyddyn newydd dda i bawb ohonoch! Ar gychwyn blwyddyn arall gallwn unwaith yn rhagor ddiolch i Dduw am ei ffyddlondeb dros y flwyddyn aeth heibio. Hyd yn oed os fu 2018 yn gyfnod anodd i ni yn bersonol, gallwn barhau i bwyso ar addewidion hyfryd yr Arglwydd sydd â gofal dros ei . . . → Read More: Dydd Sul, 6 ac 13 Ionawr 2019

Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Pam y bydd dim cytundeb yn arwain ffin yn Iwerddon

Reit, beth am gael cip ar Iwerddon – a’r ffin sy’n achosi cymaint o ddrwg deimlad ymysg y cyfeillion sydd eisiau gadael yr UE?Mae yna ddigon o son gan Rees Mogg, Ian Duncan Smith ac ati mai rhyw gynllwyn maleisus i gadw’r DU yn yr UE ydi penderfyniad I… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Scratch 3.0 – y Scratch Newydd!

Mae Scratch wedi ei anelu at alluogi pobl ifanc o bob oed i raglennu eu straeon, gemau ac animeiddiadau rhyngweithiol eu hunain – a rhannu eu creadigaethau gydag eraill yng nghymuned ar-lein Scratch. Mae Scratch 3 yn cynnwys amryw o welliannau gan gynnwys, mae’n gweithio ar dabledi, estyniadau ar gyfer estyn galluoedd Scratch, gwell golygu […]

The post Scratch 3.0 – y Scratch Newydd! appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : popeth yn newydd

Mae fy merch arall sydd yn gweithio yn Tokyo wedi dod adref am y tro cyntaf ers dros ddwy flynedd. Wedi cyfarwydd ei hun ym mywyd Japan, mae popeth yn America’n ymddangos yn wahanol a newydd. Dyma hi’n cael ei chyfareddu mewn siop gorsaf betrol. Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Sarah Philpott: Y Figan Achlysurol / The Occasional Vegan- Yn dathlu Veganuary / Celebrating Veganuary

Yn aml, mae’n gyflym a hawdd paratoi seigiau feganaidd, ac fel arfer bydd gadael cig allan yn fwy iachus a rhatach. Mae’r llyfr cyntaf gan Sarah Philpott, The Occasional Vegan, yn cyflwyno 70 o seigiau syml, fforddiadwy, a danteithiol, fydd yn addas i bobl sy newydd ddarganfod y fath fwyd a feganiaid amser hir fel ei gilydd. Maen nhw i gyd yn cynnwys digon o fwyd fydd yn eich cadw’n iach. Mewn colofn unigryw ar gyfer parallel.cymru, mae hi’n sôn am rai o’r ryseitiau ‘ma, wrth rannu hefyd ei phrofiadau a’i chynghorion personol. Vegan dishes are often quick and straighforward to prepare, and it’s usually healthier and cheaper when omitting meat. Sarah Philpott’s first book, The Occasional Vegan, presents 70…

The post Sarah Philpott: Y Figan Achlysurol / The Occasional Vegan- Yn dathlu Veganuary / Celebrating Veganuary appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Rhaid cyfaddef…

Tydi gwyliau a plantos ddim yn ffit perffaith ar gyfer y busnes ‘gwaith dwfn’ ma…;-) Ond eto, mae’r ddefod o gychwyn bob dydd efo pwt yn fan hyn, sydd wedyn yn syth bin yn f’atgoffa i bod angen sgwennu rhywbeth ar dudalen FB SSiW ac ail-bostio wedyn ar y blog, yn golygu bo fi’n cyflawni … Continue reading Rhaid cyfaddef… Parhau i ddarllen