Archif Dyddiol: 9 Ionawr 2019

fel y moroedd : wal y ffin

Anerchodd yr Arlywydd Trump y genedl ynglŷn â diogelu’r ffin neithiwr. Hynod o falch a diolchgar bod gynnon ni arweinydd cryf, penderfynol. Mae popeth a ddwedodd yn swnio’n synnwyr cyffredin, ond mae’n amlwg nid felly i rai. Dylai pawb sydd yn erbyn wa… Parhau i ddarllen

Blog y Cynulliad: Iechyd meddwl amenedigol: flwyddyn yn ddiweddarach

Tîm Ymgysylltu â Dinasyddion, Ionawr 2019 Faint o gynnydd sydd wedi’i wneud? Wythnos yma, bydd Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg y Cynulliad yn clywed oddi wrth Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething AC, am y gwaith sydd wedi ei wneud mewn ymateb i ymchwiliad y Pwyllgor blwyddyn diwethaf i wasanaethau … Continue reading Iechyd meddwl amenedigol: flwyddyn yn ddiweddarach Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cysondeb a methu diwrnodiau

Un o’r pethau difyr am y ddefod yma o ddechrau’r diwrnod efo nodyn syml yn fan hyn ydi sut mae’n teimlo pan dwi’n methu. Roedd ddoe yn rhemp o’r cychwyn cyntaf un – Angharad yn gwrthod mynd i’r ysgol, hwyliau gwael gan bawb yn y bore, angen mynd â mam at y deintydd, ac wedyn … Continue reading Cysondeb a methu diwrnodiau Parhau i ddarllen