Archif Dyddiol: 21 Ionawr 2019

fel y moroedd : gwir ystyr "mae gen i freuddwyd"

“Un diwrnod bydd fy mhlant yn cael eu barnu yn ôl eu cymeriadau, nid lliw eu croen” – breuddwyd Martin Luther King Jr. Unrhyw liwiau’r croen – du, brown, gwyn, coch neu biwsDiwrnod MLK hapus. Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Signal, yr ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg

Mae Signal, yr ap negeseuon diogel newydd ei ryddhau’n Gymraeg. Mae modd dewis y Gymraeg drwy fynd i Settings > Appearance a dewis Cymraeg. Bydd y rhyngwyneb yn troi’n Gymraeg. Ar hyn o bryd mae ar gael yn Android yn unig. Mae Signal yn ap sy’n defnyddio’r signal ffôn neu’r rhyngrwyd i gyfathrebu. Mae modd […]

The post Signal, yr ap negesu preifat ar gael yn Gymraeg appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

shitclic: Blwyddyn newydd, cyfresi newydd

Mae’r bwrdd bwyd wastad yn faromedr da o’r byd a’i bethau. Ac felly’r oedd hi ddydd San Steffan, lle bu’r teulu estynedig acw – o saith i saithdeg pump oed – yn trafod arlwy S4C dros yr ŵyl. Yn fras, Sioe Dolig Hen Blant Bach oedd y ffefryn clir, mewn … Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect: Ysgol Llanfair DC

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle ysgol newydd Llanfair DC. Mae’r prosiect hwn mewn partneriaeth a Esgobaeth Llanelwy yn cael ei gyllido gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg 21ain Ganrif.   Advertisements Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Mymryn o ddathlu

Gen i eithaf dipyn o bethau i’w gwneud heddiw – creu mwy o hysbysebion i’w profi, gwneud rhai o’r rhai presennol yn fideos, dechrau trafod efo rhywun am ein cwrs Sbaeneg dwys – ond bydd rhaid i’r rhan helaeth o hynna aros tan yfory. Achos heddiw, ffordd â mi lawr i Aberystwyth eto – y … Continue reading Mymryn o ddathlu Parhau i ddarllen