Archif Dyddiol: 22 Ionawr 2019

BlogMenai.com: Twr o gelwydd

Un o nodweddion diddorol yr holl ffrae Brexit ydi bod cymaint o ffeithiau  ar gael, ond  bod cymaint o’r ddadl yn ymwneud a gwybodaeth sydd ddim yn ffeithiol gywir – neu gelwydd.Y celwydd mae pob celwydd arall wedi eu adeiladu arno ydi ei bod… Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Twr o gelwydd

Un o nodweddion diddorol yr holl ffrae Brexit ydi bod cymaint o ffeithiau  ar gael, ond  bod cymaint o’r ddadl yn ymwneud a gwybodaeth sydd ddim yn ffeithiol gywir – neu gelwydd.Y celwydd mae pob celwydd arall wedi eu adeiladu arno ydi ei bod… Parhau i ddarllen

Adran y Gymraeg – Ysgol Dyffryn Ogwen: Blogio gyda blwyddyn 7!

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : murlun bach

Mae fy merch newydd orffen murlun bach mewn tŷ bwyta yn Tulsa. Gorffennodd hi mewn deuddydd gyda dau gynorthwyydd medrus, sef ei gŵr a’i chwaer. Roedd yn dipyn o her fodd bynnag gan fod y wal mor isel. Umami Fries ydy enw’r tŷ bwyta.  Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: The Ocean and National Magazine, 1929: Clybiau Bechgyn

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ac ymlaen i’r deng mlynedd nesaf…

Roedd yn braf cael pawb at ei gilydd ddoe – dan ni’n gobeithio gwneud hynny’n amlach. Ac roedd yn brafiach byth i fedru gyrraedd adref a chynnig gwaith i aelod newydd o staff – bydd yn galluogi ni i gynnig pecyn llawnach i’n dysgwyr Cymraeg…:-) Heddiw, mae gen i dipyn o waith ‘dal i fyny’ … Continue reading Ac ymlaen i’r deng mlynedd nesaf… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Y Gymraes o Ganaan – Margaret Jones

Roedd bywyd Margaret Jones yn arbennig. Magwyd yn Rhosllannerchrugog, ger Wrecsam, ac fe ddaeth yn enwog yn y ddeunawfed ganrif a chael ei hadnabod fel y ‘y Gymraes o Ganaan’. Parhau i ddarllen