Archif Dyddiol: 24 Ionawr 2019

shitclic: Nôl i Norge

’Swn i ar goll heb Walter Presents. Mae gwasanaeth ar-alw All4/Channel 4 ar waith ers tair blynedd bellach, a bu’n achubiaeth i mi sawl tro gyda’i bocsets o safon pan oedd yr arlwy’n ddiawledig ar deledu daearol. Ac mae’r ffaith fod cynnyrch sylweddol … Parhau i ddarllen

fel y moroedd : portread

Daeth y gŵr â llond cês o eiddo ei ddiweddar dad a oedd yn garej ei frawd. Yn ymysg sanau, lluniau ac offer, mae yna baentiad gwerthfawr, sef portread ohono fo a baentiwyd gan artist Almaenaidd pan oedd yn hogyn dwy flwydd oed yn yr Almaen. (Cafodd ei … Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dim mor hwyr â hynna

Weithiau, mae tipyn o’r amser ‘meddwl am waith dwfn’ yn diflannu – ond mewn ffordd dda. Hynny yw, dwi’n cael sgwrs efo Jesse, sydd yn gorfod bod peth cyntaf pan mae o mewn timezone heriol – ond mae sgwrs efo Jesse wastad yn gweithio fel rhyw fath o sesiwn ffocysu, felly fedra i ddim gweld … Continue reading Dim mor hwyr â hynna Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Dwynwen

Dwynwen yw nawddsantes cariadon Cymru a chedwir ei dydd gŵyl ar 25 Ionawr. Dywedodd Dafydd ap Gwilym, neb llai, ei bod yn feistres ar leddfu… Darllen Mwy

The post Dwynwen appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen