Archif Dyddiol: 25 Ionawr 2019

Blog y Cynulliad: Diwrnod Cofio’r Holocost 2018 – Grym Geiriau

Yr wythnos hon, bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn nodi Diwrnod Cofio’r Holocost, sy’n ddigwyddiad a nodir ar 27 Ionawr bob blwyddyn. Cydlynir y trefniadau gan yr Ymddiriedolaeth Diwrnod Cofio’r Holocaust, yr elusen a sefydlwyd ac a ariennir gan Lywodraeth y DU i hyrwyddo a chefnogi Diwrnod Cofio’r Holocost yn y DU. Nodi Diwrnod Cofio’r Holocost … Continue reading Diwrnod Cofio’r Holocost 2018 – Grym Geiriau Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nyth wag eto

Aeth fy nhrydedd ferch yn ôl i Japan ddoe i ail gychwyn ei bywyd yno. Mae hi’n chwilio am waith newydd rŵan wedi gorffen ei swydd fel athro Saesneg. Mae hi eisiau defnyddio Japaneg mwy yn y gweithle. Mae cyfweliad sydd yn ei disgwyl, gwaith mewn siop t… Parhau i ddarllen

shitclic: Norway calling!

Baby its cold outsideI’d be completely utterly stupendously lost without Walter Presents. All4s on demand service is 3 years old, and has been a lifeline for me these gloomy winter eves since the Christmas lights came down, especially when terrestrial … Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cyfarchion Gŵyl Ddwynwen!

Os awn am dro ‘dros yr Aber’ yng Nghaernarfon, a cherdded ar hyd glan y Fenai i gyfeiriad y clwb golff, a chadw’n golygon i lawr, cyn bo hir fe ddown at yr arysgrif hon wedi ei thragwyddoli yn y concrit: A faddeuir parodi fach ar yr anwylaf o holl ganeuon serch y byd ? […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Rhywbeth fel trefn

Ia, dwi’n dechrau cael trefn arni eto… er gwaethaf gorfod deffro cyn hanner wedi 7 er mwyn dathlu penblwydd Angharad yn ddeg oed! Wedi dathlu, wedi cael nhw i’r ysgol ar amser, wedi clywed pwt amdani ar Radio Cymru wnaeth blesio’n fawr, wedi mynd â’r ci am dro, wrthi’n sgwennu hyn – ac yn barod … Continue reading Rhywbeth fel trefn Parhau i ddarllen