Archif Dyddiol: 28 Ionawr 2019

fel y moroedd : peiriant golchi marwn

Dechreuodd y peiriant golchi ollwng dŵr. Gan ystyried ei oedran (10 oed,) penderfynon ni fyddai’n well prynu un newydd yn hytrach na chael ei drwsio. Dyma fynd i Lowe’s gyda’r gŵr. Ffeindion ni un ar sêl. Dw i’n credi’n siŵr mai oherwydd y lliw, sef ma… Parhau i ddarllen

Plaid Cymru Cangen Llundain London Branch: Cyfarfod Cangen Chwefror 2019 February Branch Meeting

Cynhelir ein cyfarfod nesaf ar Nos Fercher 6ed Chwefror am 19:30 yng Nghanolfan Cymru Llundain, Heol Ysbyty Llwyd, cwrdd lan lofft yn y bar.  Croeso i’n holl aeloadau. Our next meeting will be on Wednesday 6th February at 19:30 in … Continue reading Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Arysgrif bwysig arall

Ychydig gamau oddi wrth dragwyddol ymrwymiad Dave a Shirl ar lan Menai yng Nghaernarfon, mae arysgrif hanesyddol arall sydd o ddiddordeb mawr i arbenigwyr. Yn ôl un ysgol o feddwl, yn ‘Max’ cawn y prawf terfynol i Maxen Wledig fod yng Nghaernarfon cyn ymadael yn y flwyddyn tri chant wyth tri a’n gadael yn genedl […] Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Diweddariad prosiect: Ysgol Carreg Emlyn

Dyma rai lluniau sy’n dangos cynnydd y prosiect o’n hymweliad diweddar i safle Ysgol Newydd Carreg Emlyn. Mae’r prosiect yma yn cael ei ariannu gan Gyngor Sir Ddinbych a Llywodraeth Cymru fel rhan o’u Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.   Advertisements Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar fin dechrau teithio eto…

A dyma ni off… taith i lawr i Rydychen heddiw, sydd yn meddwl bydd hi’n anodd cael bore o feddwl clir… gormod o sŵn paratoi yng nghefn fy meddwl. Ond dyma cadw at y ddefod, a sgwennu pwt ar Facebook hefyd – ac wedyn, erbyn dydd Iau, dwi’n credu bydda i’n barod i dreulio mwy … Continue reading Ar fin dechrau teithio eto… Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Cyhoeddiad prin am farwolaeth Capten Cook

Mae’r Llyfrgell wedi prynu llyfr prin iawn gan Gymro oedd yn bresennol pan laddwyd yr arloeswr Capten James Cook.  Ganwyd David Samwell yn Sir Ddinbych… Darllen Mwy

The post Cyhoeddiad prin am farwolaeth Capten Cook appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Cyhoeddiad prin am farwolaeth Capten Cook

Mae’r Llyfrgell wedi prynu llyfr prin iawn gan Gymro oedd yn bresennol pan laddwyd yr arloeswr Capten James Cook.  Ganwyd David Samwell yn Sir Ddinbych… Darllen Mwy

The post Cyhoeddiad prin am farwolaeth Capten Cook appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen