Archif Dyddiol: 29 Ionawr 2019

Anffyddiaeth: Amddiffyn yr eglwys babyddol, am unwaith

Yr wythnos ddiwethaf, gollyngwyd yr argymhelliad y dylid cymryd seibiant o saith diwrnod wrth gymryd y bilsen atgenedlu. Pan welais i erthyglau’n esbonio mai tarddiad y cyngor oedd ymgais i gyfaddawdu â’r Pab, roeddwn i’n wirioneddol gegrwth.Ond, er mo… Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Atgofion Llwyncrwn

Hanes y fferm a’r gymuned gan Gretta Cartwright
Llwyncrwn oedd fy nghartref, ffermdy a adeiladwyd yn 1696 (mae’r dyddiad ar y tŷ) yng Nghwm Islyn ym mhlwyf Trawsfynydd. Magwyd fy nhad yn Llwyncrwn, mab ieuengaf Hugh a Jane Jones (genedigol o Bennant, Y… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Awydd sgwennu ar gyfer pobl ifanc?

Wps, bosib mod i’n rhy hwyr yn deud hyn ond roedd Tŷ Newydd yn cynnig Sêl Santes Dwynwen am dridiau. Dwi’n siŵr y bydden nhw’n ystyried chydig o lastig o ddiwrnod os wnewch chi gysylltu rŵan neu bore fory, ond mae/roedden nhw’n cynnig gostyngiad o 15% o bris holl gyrsiau Tŷ Newydd yn 2019, yn […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : stôf cyfleus

Dw i wrth fy modd efo’r llosgwr logiau. Ar wahân i gynhesu’r tŷ’n braf, mae o’n gyfleus iawn i sychu dillad, a choginio bwyd fel ffa. Dw i’n hoffi rhostio cnau arno fo hefyd. Maen nhw’n cael eu rhostio’n hynod o gyflym. Un tro gadawais i nhw’n rhy hir … Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Damcaniaethau dysgu

Adeiladu ar beth ni’n gwybod a sut ni’n gweithioSut allwn ni rhoi’r cyfle gorau posibl i ni ein hunain i fanteisio ar gyfleoedd ni’n dod ar draws? Rhannodd Dez Holmes map dysgu yma gyda mi yn ddiweddar, lle cefais fy nghyflwyno i fodel gwybodaeth Nonak… Parhau i ddarllen