Archif Misol: Chwefror 2019

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 a’r 10 Mawrth 2019

Bore da a chroeso mawr i bawb ohonoch i’n hoedfaon heddiw. Mae’n ddechrau mis Mawrth a nifer o ddigwyddiadau Gŵyl Ddewi yn cael eu cynnal lle byddwn yn dathlu ein Cymreictod gyda’n gilydd. Ac wrth i ni gofio cyfraniad neilltuol Dewi, mae’n naturiol bod nifer o Gymry hefyd yn tueddu i ddefnyddio’r amser hwn o’r . . . → Read More: Dydd Sul, 3 a’r 10 Mawrth 2019

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Ardal Arbennig: Penrhyn Gŵyr- Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau pythefnosol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Canolradd. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i ddatgelu ystyr y geiriau hyn yn Saesneg. This article is a part of a fortnightly series of themed articles for learners at the Canolradd/Uwch level. They are in Welsh only, with underlined vocabulary that you can hover over or press to reveal the English word. Dafydd is interviewed (in English) by the website Americymru here: https://americymru.net/ceri-shaw/blog/4960/darllen-a-deall-an-interview-with-dafydd-roberts-of-parallelcymru Cafodd Penrhyn Gŵyr ei nodi’n Barc Cenedlaethol cyntaf Prydain…

The post Ardal Arbennig: Penrhyn Gŵyr- Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Cylchgrawn Ocean and National Coal, 1934: Myfyrdodau ar Ddydd y Cadoediad

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nofel heb enw – pennod 1

Daeth Nisha allan o’r tŷ bach cyhoeddus. Gwelodd hi ddyn canol oed ar fin mynd i mewn i ochr y dynion gyda mop a bwced.

“Esgusodwch fi,” mentrodd hi.
Edrychodd arni. Edrychodd ddwywaith. Safodd hogan dal, yn ei hugeiniau, gyda gwallt du, hir a llygaid duon mawr, meddal. Roedd hi mor glws fel yr aeth o’n fud.

“Mr. Williams dach chi?”
“S… sut gwyddoch chi fy enw?”
“Mi wnes i glywed amdanoch chi ar Radio Cymru.”
“Do?”
“Do wir.”
“Ond, ond… dach chi’n siarad Cymraeg! Sut? Pam?”
“Dw i wedi dysgu.”
“Ydach? O le dach chi’n dŵad?”
“O America, Oklahoma.”
“Oklahoma? … Mae’ch Cymraeg yn ardderchog!”
“Diolch,” gwenodd. Disgleiriodd ei dannedd gwyn.
“O, mae’n ddrwg gen i. Nisha ydy fy enw i, Nisha Kingfisher.”
“Nisha?”
“Ia, neis eich cyfarfod chi, Mr. Williams.”
“O… a fi chithau.”
Mae Henry yn methu credu bod hogan ifanc mor glws a welodd erioed wedi ei glywed o’n siarad ar raglen radio, a hynny yn America. Ac mae hi yma o flaen ei lygaid yn siarad â fo yn Gymraeg coeth.
“Dach chi’n mynd i chwarae golff pnawn ‘ma?”
“Ydw’n tad. Dach chi’n cofio’n iawn be nes i ddeud yn y rhaglen.”
“Yndw achos…”
“Achos be?”
Alright, Luv? I ‘aven’t seen you round here before; what’s your name?
Oddi wrth un o’r tri hogyn sydd newydd ddod allan o’r tŷ bach. Gofynnodd hi i Henry gan anwybyddu’r hogyn.
“Mr. Williams, ga’ i siarad efo chi yn y clwb golff ella? Dw i ddim isio aros yma.”
“Cewch, wrth gwrs…”
Hei Luv, what’s this old loo cleaner to a pretty girl like you? What’s his charm? Don’t talk to him, or you’ll catch his ‘orrible germs, and…”
Orffennodd yr hogyn mo’i frawddeg. Doedd o ddim yn gwybod beth ddigwyddodd. Pan aeth ato, roedd o’n gorwedd ar y ddaear galed gyda phoen poeth ar ei foch de. Clywodd waed yn ei geg. Aeth pawb yn fud. Dechreuodd un o’r hogiau regi.
What’s going on here? 
Ymddangosodd heddwas o nunlle.
Officer! This girl attacked my mate! Arrest her! She’s vicious! A public hazard! Look, he’s bleeding to death inne, ay!”
“Now now, it doesn’t look that serious.
Trodd at Nisha.
Tell me, ma’am. Did you really punch him down?
“Do.”
“Chi’n siarad Cymraeg?”
“Yndw. Ac mae o’n haeddu cael ei daro. Mi naeth sarhau fy ffrind. Mi fedrwn i fod wedi ‘i daro fo’n galetach ond nes i ddim.”
Fedrai’r heddwas ddim peidio â gwenu.
“Chi’n siarad Cymraeg yn dda iawn.”
Roedd o eisiau gofyn cwestiynau iddi am ei Chymraeg ond galwodd ei ddyletswydd.
“Bore da, Henry. Dweda wrtha’ i be ddigwyddodd.”
You lot are all in it together, speaking that XXXX lingo! I demand you speak the language of the civilized!
Erbyn hyn roedd tyrfa swmpus wedi ymgasglu i weld yr olygfa fwy difyr na’r ffilm ddiweddaraf yn y sinema. Cododd yr hogyn ar ei draed, edrych yn fygythiol ar y tri a’r dyrfa. Yna, i ffwrdd â fo heb air. Brasgamodd y ddau arall ar ei ôl.

Parhau i ddarllen

Llafar Bro: Defaid Rybelwr Bach

Erthygl o’r archif gan Emrys Evans

Diddorol a difyr iawn oedd ysgrif diweddar (yn rhifyn 63) o gylchgrawn Llafar Gwlad, yn yr hon y mae’n son am y ‘defaid’ – sef y math a geir ar ddwylo.
Ar ei diwedd y mae’n gwahodd ymateb ‘os oes un o’r meddyginiaet… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ymyrraeth a ffocws

A dyma ddiwrnod ola’r wythnos i bob pwrpas – yng nghanol miri hanner tymor – achos yfory bydd rhaid i mi deithio i Lundain ar gyfer sioe radio ddydd Gwener. Mae’n mynd i fod yn ddiddorol trio gweld i ba raddfa mae’n bosib dysgu unrhyw beth o werth mewn deg munud ar radio – a … Continue reading Ymyrraeth a ffocws Parhau i ddarllen

fel y moroedd : wrthi’n golygu

Dw i wrthi’n golygu fy nofel. Mae’n hwyl! Mae ychydig o ddialogau Saesneg, ac roedd rhaid i ofyn am gymorth i fy merch hynaf a oedd yn byw yn Llundain er mwyn gwneud yn siŵr bod nhw’n swnio’n naturiol. Cyn gynted ag y bydd hi’n gorffen y gwaith (mae hi… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Rhai wythnosau

…jesd yn mynd allan o reolaeth yn gynnar iawn. Cymaint o ‘ddal i fyny’ ddoe ar ôl penwythnos hir i ffwrdd, wnes i ddim hyd yn oed cyrraedd ail gam trefn y bore, sef ‘erthygl fach ar Facebook’. Ac mae heddiw yn edrych yn debyg – wrthi’n paratoi at daith fach diwedd yr wythnos (sydd … Continue reading Rhai wythnosau Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Cariad, caredigrwydd ac ofn mewn gwasanaethau cyhoeddus

Cyhoeddodd Ymddiriedolaeth Carnegie adroddiad diddorol ar rôl caredigrwydd mewn gwasanaethau cyhoeddus yn ddiweddar (HT i John Wade ar gyfer hyn). Mae’n werth cael cipolwg ar y ddogfen. Mae’r adroddiad yn mynd i’r afael â’r ffugineb y dylai gwasanaetha… Parhau i ddarllen

Cymru Fach: Ydy’r Cymry’n Iach

Dros yr wythnosau diwethaf rwyf wedi bod yn pendronni os yw’r Cymry’n iach o rhan ffitrwydd. Yn sicr dydw i ddim. Ers troi’n 50 mlwydd oed rwyf wedi bod yn edrych ar ffitrwydd fy hun ac eraill ac wedi dod i’r penderfyniad nad yw digon o bobl y wlad yn … Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: 10 cyfrol o straeon byrion

Mae straeon byrion wedi bod yn boblogaidd fel cyfrwng llenyddiaeth Cymraeg erioed, a mae nofelwyr mwyaf arobryn Cymru yn parhau gyda’r traddodiad. Mae cyfrolau straeon byr yn fwyfwy addas, pan fod amser yn brin a bywyd yn brysur – ac efallai darllen yn cael ei esgeuluso fel canlyniad. Dyma i chi restr o 10 cyfrol o straeon […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Hanner tymor vs gwneud gwaith

Dyna’r her yr wythnos hon – cadw at ryw fath o drefn er gwaetha’r ddau blentyn bywiog o gwmpas y lle ‘ma. Ar adegau fel hyn, dwi’n aml iawn yn cael fy hun yn synfyfyrio am swyddfa fach bren yng ngwaelod yr ardd…;-) Dwi ddim wedi meddwl llawer am waith dros y penwythnos – sydd … Continue reading Hanner tymor vs gwneud gwaith Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: WordPress 5.1

Mae WordPress ar garlam i gael y golygydd newydd “Gutenberg” yn ei le yn ddiogel ac yn gweithio’n dda. Dyma ail ran o’r datblygiad a bydd rhan arall yn cyrraedd ddiwedd Ebrill, gyda WordPress 5.2. Bosib bydd rhai ohonon ni’n cadw at yr hen drefn nes bod y drefn newydd i gyd yn ei le […]

The post WordPress 5.1 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Daniel Ddu o Fôn

Yn ddiweddar digwydd imi ddod ar draws cyfrol  Amseroni o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. I’r rhai ohonoch sydd yn anghyfarwydd ag Almanaciau mynnwch gip ar… Darllen Mwy

The post Daniel Ddu o Fôn appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Jaz-Michael King: Creating a new online community for Wales, Tŵt

Jaz-Michael King is the creator of Tŵt, a community microblog built from the ground up in Welsh and English versions, with the aim of creating a bilingual, privacy-focussed social media experience. Born and raised in South Glamorgan, Jaz now lives and works in the USA. Michael Hickins is Director of Media Strategy at Oracle, and was previously an Editor at the Wall Street Journal, and here Mike asked Jaz about his latest creation. Tŵt is available online or mobile at toot.wales You once launched a Web services company called MerlinWeb.  Are you obsessed with Wales, or was that just a coincidence? In everything I do, I try to sell Wales a little bit. I believe we have a unique culture…

The post Jaz-Michael King: Creating a new online community for Wales, Tŵt appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Gostyngeiddrwydd

Doeddwn i ddim yn adnabod Paul Flynn a fu farw ddydd Sul diwethaf. Unwaith yn unig y bûm yng nghwmni’r gŵr bonheddig a fu’n aelod seneddol dros etholaeth Gorllewin Casnewydd ers 1987.  Ond a bod yn onest, nid yw dweud i mi fod yn ei gwmni’n gwbl gywir chwaith. Wythnos Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : nofel heb ei gorffen

Wrth ddarllen fy hen ddyddiadur, des i ar draws nofel a dechreuais sgrifennu. Dim ond tair pennod heb orffen sydd. Merch o Oklahoma o’r enw Nisha Kingfisher ydy’r prif gymeriad. Mae hi’n chwarter Cherokee a thri chwarter gwyn. Mae’r stori’n dechrau wrt… Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Cyw iâr, pwmpen cnau menyn a gnocchi

Da chi’n gwybod bod swper yn llwyddiant pan fo’ch plentyn yn clirio ei blât ac yn rhoi cwtsh enfawr i chi fel diolch. Dio’n sicr ddim yn digwydd yn aml, ond dyna yn union ddigwyddodd ar ôl i mi goginio’r pryd yma am y tro cyntaf. Ymateb gwych o ystyried mai’r unig beth wnes i […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen ddyddiadur

Ffeindiais fy nyddiadur Cymraeg ynghyd â hen gardiau wrth drefnu’r silff. Dyma ddechrau ei ddarllen. O gyfnod 2006-2009 ydy o. Es i Gymru am y tro cyntaf yn 2007. Dw i ddim yn cofio rhai pobl roeddwn i’n sôn amdanyn nhw! Mynychais gwrs Cymraeg Madog yn… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Adolygiadau thematig Arolygu Cymru o Gefnogaeth i Bobl Ifanc

Cyn ein digwyddiad ‘Pobl ifanc yn dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch beth sy’n bwysig iddynt hwy‘, mae Emma Giles, Rheolwr Rhaglen Arolygu Cymru, wedi ein blogio ynglŷn â gwaith ar y cyd rhwng yr arolygiaethau a’r adroddiadau a ymgymerir â nhw ynghylch cefnogaeth i bobl ifanc yng Nghymru. Mae gweithio ar y cyd yn heriol, ac […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ar y lôn…

Pwt sydyn cyn fynd ag Angharad Lliar ar ei thaith penblwydd i Gaer… Mae Jesse wedi gwneud gwaith ychwanegol i ddangos ein hysbysebion ar yr adegau gorau o ran canlyniadau – wnaethon ni drafod eithaf dipyn ddoe am y gwahanol ffyrdd ymlaen – ac mae’n edrych yn gynyddol clir y bydd pob dim yn haws … Continue reading Ar y lôn… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : llawr newydd

Mae gynnon ni lawr newydd sbon yn yr ail ystafell ymolchi. Roedden ni’n byw gyda’r hen linoliwm a oedd wedi gweld dyddiau gwell. Dewison ni deils i gyd-fynd gyda’r ystafell ymolchi arall. Mae’n wych cael cerdded yno heb glywed y llawr yn gwichian. Diol… Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Cadw Google a Facebook yn eu lle…

Wyddoch chi fod cwmnïau mawr y we yn eich dilyn o amgylch y we, yn casglu tystiolaeth o’ch ymddygiad ar-lein ac yn ei werthu i hysbysebwyr? Mwyaf o ddata sydd gan hysbysebwyr mwyaf effeithiol mae nhw’n credu y gallan nhw eich targedu. Mae’n fusnes mawr, mae’r biliynau o elw wnaeth Google a Facebook yn seiliedig […]

The post Cadw Google a Facebook yn eu lle… appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd

Mae’r ŵyl yn mynd o nerth i nerth! Cliciwch ar y ddolen isod i lawrlwytho’r rhaglen lawn ar gyfer Gŵyl Llenyddiaeth Plant Caerdydd eleni. 🙂 http://ow.ly/N0AC50lugQB Mi fydda i yno bnawn Sadwrn, Ebrill 6ed, yn is-grofft Castell Caerdydd am 3.00. A be fydda i’n neud? Darllen darn o Cadi a’r Deinosoriaid, a sôn am yr […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cyfnod tyfu

Doeddwn i erioed wedi meddwl amdanaf fi fy hun fel person busnes. Ac eto, mae’n hynod diddorol beth dach chi’n gorfod dysgu wrth fagu busnes – ac yn sicr, mae gen i ddiddordeb mawr mewn dysgu yn gyffredinol. Am flynyddoedd, roedd modd i ni ffocysu ar adeiladu cyrsiau a strwythurau cefnogi dysgwyr, gan wario hynny … Continue reading Cyfnod tyfu Parhau i ddarllen

Anffyddiaeth: Shamima Begum

Mae’r cwestiwn ynghylch beth i’w wneud â Shamima Begum yn un digon dyrys. Ar un llaw, roedd teithio i Syria er mwyn ymuno â’r Wladwriaeth Islamaidd yn beth twp ac ofnadwy i’w wneud, pymtheg oed neu beidio. Fe ddylai fod rhyw fath o oblygiadau cyfreithi… Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Diwrnod Gwybodaeth LGBT, Llyfrgell Y Rhyl

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Diwrnod Gwybodaeth LGBT, Llyfrgell Y Rhyl

Advertisements Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Tendr WordPress: datblygu meddalwedd ar gyfer cynllun Bro360

Os ydych chi’n arbenigo mewn WordPress mae cyfle i chi geisio am dendr i ddatblygu i gwmni Golwg360 a’i brosiect newyddion lleol Bro360. Dw i eisoes wedi blogio am hyn. Ewch i GwerthiwchiGymru am ragor o fanylion am y cyfle, sydd bellach yn fyw.

The post Tendr WordPress: datblygu meddalwedd ar gyfer cynllun Bro360 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: Rhoi Eicon Common Voice ar Sgrin y Ffôn neu Dabled

Mae’n haws cofio i recordion ar Common Voice gyda eicon ar sgrin y ffôn neu dabled er mwyn cofio. Sut mae gwneud? Ffwrdd â ni… Firefox Android Agor yr ap a thapio’r botwm  dewislen tri dot ar y dde, dewis Tudalen a thapio Creu Llwybr Byr Tudalen. Dyna ni, bydd eicon Mozilla’n ymddangos ar sgrin […]

The post Rhoi Eicon Common Voice ar Sgrin y Ffôn neu Dabled appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: The Ocean and National Magazine, 1933: Athroniaeth o’r Pwll

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ystadegau cwrs 6min

Erbyn heno, bydd gynnon ni werth wythnos o ystadegau hyrwyddo’r cwrs 6 munud, wedi cynyddu ein gwariant ar ddau hysbyseb i tua £200 y diwrnod yr un. Roedd y prawf cychwynnol – tua £100 y diwrnod – yn addawol iawn, ac os bydd yr un yma yn debyg, bydd gynnon ni syniad eithaf clir o’n … Continue reading Ystadegau cwrs 6min Parhau i ddarllen

fel y moroedd : hen gerdyn

Wrth drefnu’r silffoedd, ffeindiais hen gardiau post teuluol gyda chyfarchion. Dyma un ohonyn nhw; cafodd ei dynnu yn Kobe, Japan. Wedi marwolaeth fy nhad, roedd fy mam yn byw efo ni am gyfnod. Dim ond dwy ferch a oedd gannon ni’r adeg honno. Roedd tro… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Colli Paul Flynn

Yn fy nghyfrol Meddyliau Glyn Adda, t. 167-8 neu ar y blog hwn 30 Ionawr 2017, fe welwch ychydig benillion a wnes ar wleidyddiaeth Cymru. Bu tipyn o newid oddi ar hynny, ac nid er gwell. Ond fe saif pob gair a ddywedais am Paul Flynn: Gwleidydd gorau Cymru heddiw A thrwy’r Senedd oll o’r […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Annibyniaeth o’r plant

Dyna dwi angen, mewn ffordd. Mae’n rhyfedd faint mae patrymau diwrnod yn dibynnu ar sut mae’r plant yn y boreau. Bore ‘ma, oeddan nhw wedi codi’n ddistaw erbyn 7.30, wedi gwisgo, cael brecwast, brwsio dannedd a mynd allan i’r ardd i chwarae. Roedd yn teimlo ychydig bach fel bod wedi ymddeol – ond rwan maen … Continue reading Annibyniaeth o’r plant Parhau i ddarllen

shitclic: O Akureyri i Amsterdam

Gwlad yr Iâ. Gweriniaeth Lychlynnaidd â phoblogaeth Caerdydd yng nghanol unigeddau gwyllt gogledd yr Iwerydd. Lle mae pen dafad ar y fwydlen i’w olchi lawr â chwrw nawpunt y peint. Gwlad gyfoethog ei chwedloniaeth a’i chariad at lenyddiaeth – gydag arf… Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Dydd Gwener o Gynnwrf: peth newyddion diweddar

Cafwyd tipyn o gynnwrf yn Ne Cymru Dy’ Gwener diwethaf. Dyma golwg bach (a barn anarchwaethus, wrth reswm!). Cwrdiaid yn martsio er gwaetha hiliaeth Prynhawn y 15fed o Chwefror cyrraeddodd gorymdaith o bobl Cwrdaidd a’i chefnogwyr De Cymru. Martsiant o Fryste y diwrnod hwnnw, ac o Lundain dros y dyddie cynt, er mwyn ymweld ag […] Parhau i ddarllen

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Dydd Gwener o Gynnwrf: peth newyddion diweddar

Cafwyd tipyn o gynnwrf yn Ne Cymru Dy’ Gwener diwethaf. Dyma golwg bach (a barn anarchwaethus, wrth reswm!). Cwrdiaid yn martsio er gwaetha hiliaeth Prynhawn y 15fed o Chwefror cyrraeddodd gorymdaith o bobl Cwrdaidd a’i chefnogwyr De Cymru. Martsiant o Fryste y diwrnod hwnnw, ac o Lundain dros y dyddie cynt, er mwyn ymweld ag […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : y rhagrith fwyaf

Gwleidydd newydd yn nhalaith Michigan ydy Rashida Tlaib. Mae hi’n erbyn Israel ac wrthi’n cefnogi BDS yn frwd. Daeth ffaith fach ddiddorol i’r olwg yn ddiweddar – mae hi’n defnyddio Wix i greu ei gwefan. Cwmni o Israel ydy Wix! Ynghyd â hithau, mae yna… Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Elin Williams: Cyhoddi’r blog / Publishing the blog My Blurred World

Mae Elin Williams wedi bod yn rhannu profiadau oddi wrth ei bywyd ar-lein ac ysbrodoli miloedd o bobl ifanc eraill gyda ei hagwedd ac ysbryd, a dyma ar parallel.cymru yw’r tro cyntaf amdani blogio yn y Gymraeg… Elin Williams has been sharing experiences from her life online and inspiring thousands of other young people with her attitude and spirit, and here on parallel.cymru is the first time she is blogging in Welsh… myblurredworld.com / myblurredworld / myblurredworld

The post Elin Williams: Cyhoddi’r blog / Publishing the blog My Blurred World appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Mynd i’r ysgol a phethau prin eraill

Ar y cyfan, Catrin sydd yn mynd â’r plant i’r ysgol, yn bennaf am bod hi’n gwybod byddai’n well gen i tasen nhw ddim yn mynd o gwbl (ond stori arall ydi hynna). Heddiw, ar ôl iddi frifo ei bys yn chwarae’n wirion efo’r plantos ddoe, fi oedd yn gorfod mynd, yn edrych wedi dychryn … Continue reading Mynd i’r ysgol a phethau prin eraill Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Y di-ddeall

Roeddwn i’n arfer gwylio This Week ar nos Iau nes i mi flino ar arddull y cyflwynydd Andrew Neil.  Ac felly fyddaf fi ddim yn colli’r rhaglen pan ddaw i ben yn ôl a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf. Ond rwy’n dal i wylio Question Time a ddarlledir o’i blaen bob wythnos, er mai profiad rhwystredig […] Parhau i ddarllen

BlogMenai.com: Ynglyn a disgyblion sy’n siarad Cymraeg adref

Mi fydd rhaid i chi fynd i’r blog arall iweld hon – dwi’n gwybod o brofiad beth sy’n digwydd pan dwi’n ceisio postio graffiau yma.https://blogmenai.home.blog/2019/02/17/ynglyn-a-disgyblion-syn-siarad-y-gymraeg-yn-y-cartref/ Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yn yr ardd ac ar yn comin…

Dwi wedi treulio llawer o amser yn cerdded yn ddiweddar – gyda Teo y ci, wrth gwrs – a mae’r tywydd wedi bod yn fendigedig.  Ar y comin mae’r tylluan wen wedi bod yn hela, a mae’r ehedydd yn canu eto.  Dyma llun o’r ehedydd.Ond mae fy me… Parhau i ddarllen

Ailddysgu: Yn yr ardd ac ar yn comin…

Dwi wedi treulio llawer o amser yn cerdded yn ddiweddar – gyda Teo y ci, wrth gwrs – a mae’r tywydd wedi bod yn fendigedig.  Ar y comin mae’r tylluan wen wedi bod yn hela, a mae’r ehedydd yn canu eto.  Dyma llun o’r ehedydd.Ond mae fy me… Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Cwestiwn yn y Nant

‘Any Questions?’ o’r Nant! Syniad rhyfedd ac ofnadwy! Gallwn glywed yr hen Hengist yn siarsio’r hen Wrtheyrn: ‘Reit, fi sy’n dewis y panel a’r gynulleidfa. Gei di ddewis un Cymro i esgus ei gyfiawnhau ei hun yn ffau llewod, ond dim mwy cofia! Fy siou i ydi hon. Dallta di hynny neu mi fydd dy […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ar hyd camlas fawr

Dyma fideo newydd sbon gan Prowalks. Ffilmiwyd Ddydd Sadwrn diwethaf yn Fenis. Dechreuodd ei daith gerdded o gwmpas safle San Silvestro lle roeddwn i’n arfer dal y cwch pan oeddwn i’n aros yn Fenis. Roedd yn braf gweld yr olygfa gyfarwydd. Wedi cerdded… Parhau i ddarllen

fel y moroedd : ar hyd camlas fawr

Dyma fideo newydd sbon gan Prowalks. Ffilmiwyd Ddydd Sadwrn diwethaf yn Fenis. Dechreuodd ei daith gerdded o gwmpas safle San Silvestro lle roeddwn i’n arfer dal y cwch pan oeddwn i’n aros yn Fenis. Roedd yn braf gweld yr olygfa gyfarwydd. Wedi cerdded… Parhau i ddarllen

Bethan Gwanas: Bechgyn/Merched – oes angen gwahaniaethu?

Roedd y neges isod ar Twitter yn ddiweddar: Me: do you sell kids’ water bottles? Sales assistant: Is it for a boy or a girl? Me: erm, does it matter? Her: yes because some have dinosaurs on them. Me: right, so what difference does that make? Her: 🤔 Me: 🙄 some dinosaurs were female Her: […] Parhau i ddarllen

Y Papur Gwyrdd: Ieuenctid yn gadael eu dosbarthiadau i roi gwersi i’r gwleidyddion am yr angen i warchod eu Daear

Llongyfarchion mawr i bobl ifanc ymhell ac agos am gymryd rhan mewn ton o brotestiadau amgylcheddol ledled y byd ar hyn o bryd. Galw maen nhw ar lywodraethau i weithredu o ddifrif i gwtogi ar gynhesu byd-eang ac i amddiffyn … Parhau i ddarllen Parhau i ddarllen