Archif Dyddiol: 1 Chwefror 2019

fel y moroedd : darnau bach

Wedi gorffen y cwrs a chael ei ardystio i drwsio tri math o gynnau, mae’r gŵr wrthi’n hogi ei sgil newydd. Mae o’n trin darnau bach bach, a dylai fo fod yn hynod o ofalus fel cewch chi ddychmygu. Mae o wrth ei fodd! Parhau i ddarllen

fideo wyth: Far Cry 5: Y Gêm Wnaeth Bron Fy Nhorri

gan Elidir Jones Dwi’n hoff o orffen y gemau dwi’n eu cychwyn. Nid pawb sy’n gwneud, ond wna i frwydro i orffen gêm, hyd yn oed os dwi’n casau’r profiad. Ella bod gen i broblem. Dwn i ddim. Wnes i brynu Far Cry 5 ar y diwrnod ddaeth y gêm allan. Mawrth 27, 2018. A ddoe – […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Far Cry 5: Y Gêm Wnaeth Bron Fy Nhorri

gan Elidir Jones Dwi’n hoff o orffen y gemau dwi’n eu cychwyn. Nid pawb sy’n gwneud, ond wna i frwydro i orffen gêm, hyd yn oed os dwi’n casau’r profiad. Ella bod gen i broblem. Dwn i ddim. Wnes i brynu Far Cry 5 ar y diwrnod ddaeth y gêm allan. Mawrth 27, 2018. A ddoe – […] Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dathlu Mis Hanes LGBT yn Llyfrgell Y Rhyl

Parhau i ddarllen

Llyfrgelloedd Sir Ddinbych: Dathlu Mis Hanes LGBT yn Llyfrgell Y Rhyl

Advertisements Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Diwedd yr wythnos a ffenest newydd

Diwedd yr wythnos, plant adref o’r ysgol am fod y llonydd yn beryg braidd, a gwaith yn cael ei orffen heddiw ar ffenest newydd stafell Angharad. Ia, optimistaidd i feddwl bydd modd gwneud lot o waith heddiw! Ond dwi am sgwennu pwt ar Facebook, hysbyseb newydd, ac wedyn tipyn o ‘waith dwfn’ meddwl am flaenoriaethau … Continue reading Diwedd yr wythnos a ffenest newydd Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Heiddwen Tomos: Ysgrifennu’r nofel newydd / Writing the new novel: Esgyrn (Ail-bost / Re-post)

Daeth y nofel Esgyrn yn ail yng nghystadleuaeth Gwobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol Bae Caerdydd 2018. Mae’r stori yn sôn am berthynas tad-cu a’i ddau ŵyr– Twm yn 16 oed a Berwyn yn iau, ac yma mae Heiddwen yn esbonio mwy… The novel Esgyrn came second in the Daniel Owen Memorial Prize at the Cardiff Bay National Eisteddfod 2018. The story talks about the relationship between a grandfather and his two grandchildren- Twm who is 16 and Berwyn who is younger and in a wheelchair, and here Heiddwen explains more… Mae Esgyrn yn nofel am berthyn. Hon yw fy ail nofel ac ar ôl ysgrifennu Dŵr yn yr Afon, a gafodd ei chyhoeddi yn 2017 gan Gomer, roedd…

The post Heiddwen Tomos: Ysgrifennu’r nofel newydd / Writing the new novel: Esgyrn (Ail-bost / Re-post) appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen