Archif Dyddiol: 2 Chwefror 2019

anarchwaethus / gwefan anarchaidd yn y Gymraeg: Solidariaeth ag Imam Sis, ymprydiwr Cwrdaidd

Ers rhai wythnosau bu ymgyrchydd Cwrdaidd yn Ne Cymru, Imam Sis, yn ymprydio mewn protest yn erbyn carchariad ymynysol Abdullah Öcalan. Mae Öcalan yn arweinydd a theoryddwr Cwrdaidd. Mae ei garchariad, fel carchariad cymaint o’i gymrodyr, yn adlewyrchiad o orthrwm a brwydr chwyldroadwyr Cwrdaidd. Cafwyd protest bywiog dros ryddhad Öcalan tu allan i adeilad darlledu […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : diwrnod draenog

Welodd o mo’i gysgod. Mae hyn yn golygu y cawn ni wanwyn cynnar eleni – newyddion gwych i’r bobl sydd yn dioddef o’r oerfel hanesyddol yn ddiweddar, mae’n si┼Ár. Truan o Phil, fodd bynnag, y draenog enwocaf yn America. Roedd o’n edrych yn gysglyd iawn p… Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Taclo Anghydraddoldeb

Ers ei lansio yn 2012 mae Chwaraeon Cymru wedi buddsoddi £4miliwn o gyllid y Loteri Genedlaethol dros ddau gyfnod o’i raglen GalwAmWeithredu mewn 21 prosiect unigol.  Mae wedi arddangos ymarfer rhagorol trwy bartneriaethau arloesol i gyflawni cyfranogiad gan grwpiau anodd eu cyrraedd. Mae Carwyn Young – swyddog arweiniol Chwaraeon Cymru ar gyfer GalwAmWeithredu yn rhoi […] Parhau i ddarllen

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 3 a 10 Chwefror 2019

Croeso cynnes i chi un ag oll i Fore Bro Aled yn Llansannan ar gychwyn y mis bach!

Sut ydych chi’n ymateb i rybuddion fel arfer? Dwi’n gobeithio nad fi yw’r unig un ffôl sydd wedi clywed y rhybudd gan berson sy’n gweini bwyd bod y plât o’m blaen yn boeth, ond y peth cyntaf . . . → Read More: Dydd Sul, 3 a 10 Chwefror 2019

Parhau i ddarllen