Archif Dyddiol: 4 Chwefror 2019

Anffyddiaeth: Cofio

Pob hyn a hyn, mae rhywun yn penderfynu paentio dros y graffiti enwog “Cofiwch Dryweryn” ar ddarn o hen wal ger Llanrhystud, ac mae rhywun arall wedyn yn mynd ati i adfer y geiriau gwreiddiol. Fe ddigwyddodd eto ddoe, ar ôl i ryw jôcar baentio “El… Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dieithryn?

‘Byddi ar dy ennill o beidio â’i adael yn yr eglwys fel dieithryn … Rhaid i ti fynd ag ef gyda thi i’th ystafell ac i’th dŷ. Ni ddylet ei gyfarch unwaith yr wythnos neu unwaith y mis, neu pa mor aml bynnag y byddi’n mynd i’r eglwys, ond rhaid iddo fod gyda thi ym […] Parhau i ddarllen

Gofalaeth Fro'r Llechen Las: Dieithryn?

‘Byddi ar dy ennill o beidio â’i adael yn yr eglwys fel dieithryn … Rhaid i ti fynd ag ef gyda thi i’th ystafell ac i’th dŷ. Ni ddylet ei gyfarch unwaith yr wythnos neu unwaith y mis, neu pa mor aml bynnag y byddi’n mynd i’r eglwys, ond rhaid iddo fod gyda thi ym […] Parhau i ddarllen

rhysllwyd.com: Pobi: dechrau’r daith – torth wen

Fis Hydref 2017 fe gaeodd cwmni Morris Bros, Cwm-y-Glo. Roedd ganddyn nhw siop rownd y gornel i’n tŷ ni felly ers blynyddoedd roeddem ni’n prynu bara yno sawl gwaith yr wythnos. Bellach mae’r cwmni wedi ail-sefydlu mae’n debyg ond ar raddfa lai ac yn anffodus nid yw’r siop yng Nghaernarfon wedi ail-agor. Roedden nhw’n gwneud […] Parhau i ddarllen

fel y moroedd : adfer cofeb

Go da, y dynion ifanc sydd wrthi’n adfer cofeb Tryweryn yng Ngheredigion. Gwarth ar bwy bynnag a gyflawnodd y trosedd yn ddiweddar. Gobeithio y bydd Llywodraeth Cymru’n rhoi statws arbennig i’r murlun eiconig er mwyn ei warchod. Dyma’r ddeiseb i alw ar… Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Tanseilio Sancteiddrwydd Celf

Dim fy ngeiriau i ond rhai Dai Evans o Frynaman neu ‘Y Dyn Swreal’ fel yr oedd hefyd yn cael ei adnabod. Mae enigmatig ac… Darllen Mwy

The post Tanseilio Sancteiddrwydd Celf appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Addysg yn Sir Ddinbych: Penodi Pennaeth Ysgol Gatholig Crist y Gair

Cadarnhawyd mai Amanda Preston yw Pennaeth newydd Ysgol Gatholig Crist y Gair 3-16 yn y Rhyl. Bydd yr ysgol, sy’n rhan o Esgobaeth Wrecsam, yn agor ei drysau ym mis Medi, mewn adeilad newydd sbon, ac mae’r penodiad yn gam sylweddol ymlaen.  Mae’r rhaglen adeiladu wedi bod yn datblygu’n dda, ac mae’n parhau i fod […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Ail-ffocysu ar ‘Gwaith Dwfn’

Mae wedi bod yn gychwyn digon prysur i’r flwyddyn – a dwi yn sicr wedi colli tir o’r meddylfryd pwyllog oeddwn i ‘di bod yn gweithio tuag ati… Ond wnes i ddim edrych ar yr un sgrîn ddoe (ag eithrio pan oedd y plant yn gwylio rhywbeth ar y teledu, ond darllen o’n i ar … Continue reading Ail-ffocysu ar ‘Gwaith Dwfn’ Parhau i ddarllen