Archif Dyddiol: 5 Chwefror 2019

fel y moroedd : llun o’r arlywydd

Cawson ni lun o’r Arlywydd Trump gyda’i lofnod gan Bwyllgor Gweriniaethwyr! Roeddwn i eisiau ei bortread swyddogol ond gwgu mae o yn y llun hwnnw, ac felly phrynais mohono fo. Mae o’n edrych yn hynod o glĂȘn yn y llun hwn. Dyma ei osod ar wal o flaen fy… Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fury of Dracula, neu: Swansea Drac

gan Elidir Jones Mae ‘na lot o bethau allwn i ddweud am y gêm fwrdd Fury of Dracula. Y ffaith bod y gêm yn cymryd ffurf dilyniant answyddogol i’r nofel wreiddiol, efo Van Helsing, Lord Godalming, John Seward a Mina Murray yn mynd ar drywydd Draciwla, y dyn ei hun, sydd wedi codi o farw’n fyw. […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fury of Dracula, neu: Swansea Drac

gan Elidir Jones Mae ‘na lot o bethau allwn i ddweud am y gêm fwrdd Fury of Dracula. Y ffaith bod y gêm yn cymryd ffurf dilyniant answyddogol i’r nofel wreiddiol, efo Van Helsing, Lord Godalming, John Seward a Mina Murray yn mynd ar drywydd Draciwla, y dyn ei hun, sydd wedi codi o farw’n fyw. […] Parhau i ddarllen

fideo wyth: Fury of Dracula, neu: Swansea Drac

gan Elidir Jones Mae ‘na lot o bethau allwn i ddweud am y gêm fwrdd Fury of Dracula. Y ffaith bod y gêm yn cymryd ffurf dilyniant answyddogol i’r nofel wreiddiol, efo Van Helsing, Lord Godalming, John Seward a Mina Murray yn mynd ar drywydd Draciwla, y dyn ei hun, sydd wedi codi o farw’n fyw. […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gorwneud hi ychydig

Gen i duedd i orwneud hi chydig bach pan fo pethau newydd i mi ddod i arfer efo nhw – a dyna oedd hi heddiw, wrth i mi gynefino efo trefn newydd ar gyfer cyhoeddi ein cwrs Sbaeneg – hanner wedi naw arna i yn rhoi’r gliniadur i lawr, sydd ddim yn fodel da! Ond … Continue reading Gorwneud hi ychydig Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Geirfa: Mathemateg a Gwyddoniaeth / Vocabulary: Maths and Science

Gan Cari Powell, myfyriwraig PhD ym Mhrifysgol Abertawe a’i phwnc arbenigol yw Ffiseg a Chosmoleg. By Cari Powell, a PhD student in Swansea University, and her speciality subject is Physics and Cosmology. Adio – Y proses lle mae rhywbeth yn cael ei ychwanegu at rhywbeth arall. Addition – The process of adding something to something else.

The post Geirfa: Mathemateg a Gwyddoniaeth / Vocabulary: Maths and Science appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen