Archif Dyddiol: 6 Chwefror 2019

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Swydd.cymru: Gwasanaeth newydd gan dîm Parallel.cymru / A new service by the Parallel.cymru team

The post Swydd.cymru: Gwasanaeth newydd gan dîm Parallel.cymru / A new service by the Parallel.cymru team appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.
Parhau i ddarllen

fel y moroedd : yr araith

Gwrandais araith yr Arlywydd Trump neithiwr. Nerthol, dewr a seiliedig ar egwyddorion sylfaenol America, rhoddodd obaith a hyder i bobl gyffredin. Dw i’n falch dros ben ei fod o wedi condemnio cyfraith ddiweddarach Efrog Newydd dros erthyliadau hirdymo… Parhau i ddarllen

Cymraeg – Y Silff Lyfrau | the Welsh Bookshelf: Author Interview | Anne Cakebread

Anne Cakebread’s best-selling book from 2018 saw the process of learning Welsh, her love of Frieda the rescue whippet and her passion for illustration come together. Teach Your Dog Welsh is full of appealing 1950s-style retro illustrations, with a picture and the expression it illustrates (in both Welsh and English) on every double page, as well as help with the Welsh pronunciation. Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Cau’r Mewnwelediad Newid Ymddygiad gyda Clover Rodriguez

Yn y bennod olaf hon o’r gyfres podlediadau Newid Ymddygiad, mae Chris yn cwrdd â Clover Rodriguez o Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i drafod y casgliadau allweddol a negeseuon i’w cofio o’r Gwyliau Newid Ymddygiad. Mae’r bennod hon yn ddelfrydol os hoffech chi glywed crynodeb fer am wyddoniaeth Newid Ymddygiad, tra hefyd yn clywed yn […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Diana Reynolds ac Anna Sussex

Ym Mhennod Chwech, mae Diana Reynolds, Rheolwr Newid Datblygiad Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, yn sôn am raglen helaeth i newid sut mae Gweision Sifil yng Nghymru yn ymddwyn a gwaith mewn perthynas â’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. (2.50 -21.40 munud) Yna bydd Anna Sussex o WEDFAN (Rhwydwaith Mynychwyr Mynych Adrannau Argyfwng Cymru) yn dilyn hyn gydag […] Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: The Ocean and National Magazine, 1931: Argraffiadau o Fordaith i Awstralia (a Seland Newydd!)

Mae casgliad yr ‘Ocean and National Magazine’ yn adnodd anhygoel ar gyfer darganfod sut fath o fywyd oedd gan bobl a oedd yn byw ym maes glo De Cymru yn y 1920au a’r 1930au. Wedi ei gyhoeddi gan yr ‘Ocean Coal Company Ltd’ a’r ‘United National Collieries Ltd’, gyda chyfraniadau gan ac ar ran y […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Esbonio’r Jargon gyda Barod

Ym Mhennod Pump, cawsom ein herio gan Barod i “Esbonio’r Jargon Abertawe”. Cynhaliwyd hyn gan Barod yn ystod Gŵyl Newid Ymddygiad Abertawe. Y nod oedd newid ymddygiad o ran sut mae pobl yn cyfathrebu, trwy eu cael i gymryd rhan mewn gêm ble byddech yn cael eich taro allan am ddefnyddio jargon. Mae pedwar rhan […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Yr Athro Dave Snowden ac Andy Middleton

Ym Mhennod Pedwar, mae’r Athro Dave Snowden yn esbonio ei ymagwedd ‘Hwb nid Hergwd’ i newid ymddygiad. Gan ddefnyddio naratif i nodi ble mae pobl ar hyn o bryd, eu hanianawd i newid a hybiau bach a fydd yn eu helpu i symud. (2.45 – 8.15 munud). Mae Andy Middleton yn trafod yr Isafswm Cymhwysedd […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Rachel Lilley a Matt Stowe

Ym Mhennod Tri, mae Rachel Lilley o Brifysgol Aberystwyth yn sôn am newid sut mae pobl yn meddwl am ddefnydd ynni yn y cartref gydag Ymlaen Ceredigion. (1.43 – 9.20 munud). Yna bydd Matt Stowe o Gartrefi Conwy yn esbonio’r gwelliannau amgylcheddol yn Ystâd Dai Parc Peulwys, a sut llwyddont i newid ymddygiadau a helpu […] Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Chris Subbe ac Olwen Williams

Ym Mhennod Dau, byddwn yn siarad gyda Chris Subbe, sy’n esbonio’r ‘Wee Wheel’, a gyflwynwyd i leihau anafiadau arennau acíwt ar gyfer cleifion ysbyty (1.45 – 7.30 munud). Yna mae Olwen Williams yn sôn am yr ymagwedd ‘Profi dim Siarad’ i wella sgrinio iechyd rhywiol (8.00 – 21.30 munud). Gwrandewch isod:   Fideo’n esbonio’r ‘Wee […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Cychwyn y diwrnod fel ti’n bwriadu ha ha ha

Pah. Cychwyn y diwrnod fel ti’n bwriadu bwrw ati am y gweddill, medden nhw. Felly dan ni gyd wedi cysgu yn hwyr ar ôl cyrraedd adref o’r ysbyty neithiwr am 10.30 (Beuno wedi llosgi ei fysedd ar wyneb y popty, ond mae i’w weld yn champion rwan) – yn ddifrifol hwyr i’r ysgol… Ac wedyn … Continue reading Cychwyn y diwrnod fel ti’n bwriadu ha ha ha Parhau i ddarllen

Cyfnewidfa Arfer Da: Yr Athro Judy Hutchings a Rupert Moon

Ym Mhennod Un, byddwn yn siarad gyda Rupert Moon ar weithio gyda chwaraewyr rygbi yn Rygbi Gogledd Cymru i ddatblygu’r ymddygiadau a aeth tu hwnt i’r cae chwarae (01.30 – 15.20 munud). Yna, bydd yr Athro Judy Hutchings yn trafod y rhaglen gwrth-fwlio KiVa mewn ysgolion gyda ni. Dysgu o’r Ffindir le gall ymagwedd ysgol […] Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Geirfa: Gofod / Vocabulary: Space

Gan Cari Powell, myfyriwraig PhD ym Mhrifysgol Abertawe, a’i phwnc arbenigol yw Ffiseg a Chosmoleg. By Cari Powell, a PhD student in Swansea University, whose speciality subject is Physics and Cosmology. Termau Cyffredinol / General Terms

The post Geirfa: Gofod / Vocabulary: Space appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen