Archif Dyddiol: 7 Chwefror 2019

fel y moroedd : yr economi’n ffynnu

Mae economi America’n dal i ffynnu dan arweinyddiaeth yr Arlywydd Trump. Mae’n amlwg hyd yn oed heb glywed y ffigurau; mae tai newydd yn cael eu hadeiladu un ar ôl y llall yn y gymdogaeth hon hefyd. Er bod dipyn yn drist gweld y coed yn cael eu torri i… Parhau i ddarllen

Cynghorydd Peter Scott: Digwyddiadau a fynychwyd ym mis Ionawr 2019

17/01/19 – Roedd y Seremoni Ddinasyddiaeth ar y 17eg ar y Neuadd y Dref, Rhuthun, yn achlysur braf iawn. Dwi’n credu bod 5 Dinesydd newydd o bob cwr o’r byd yn bresennol. 25/01/19 – Cynhaliwyd Dathliadau Gweithgareddau Cynnig ar y 25 yn Theatr Twm o’r Nant, Dinbych. Cawsom ein diddanu gan nifer o oedolion diamddiffyn gyda chyflwyniadau […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Gwaith adeiladu

Weithiau, mae’r holl gwestiwn o ‘waith dwfn’ yn gorfod cymryd set cefn tra bod gwaith caib a rhaw yn digwydd. Fel ‘na mae o yn fan hyn ar y funud, ac felly bydd am y mis neu ddau nesaf, am wn i – dwi wrthi’n symud ein cwrs Sbaeneg drosodd at lwyfan newydd o’r enw … Continue reading Gwaith adeiladu Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Dydd Miwsig Cymru 2019 / Welsh Language Music Day 2019

O ddisgos, gigiau byw a miwsig yn meddiannu’r Senedd, roedd pobl o bob rhan o’r wlad ac yn ymhellach i ffwrdd yn mwynhau’r pedwerydd Dydd Miwsig Cymru blynyddol. From discos, live gigs and a musical take over at the Senedd, people across the country and further afield have been enjoying the fourth annual Welsh Language Music Day – Dydd Miwsig Cymru. beta.llyw.cymru/dydd-miwsig-cymru / DyddMiwsigCymru

The post Dydd Miwsig Cymru 2019 / Welsh Language Music Day 2019 appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen