Archif Dyddiol: 11 Chwefror 2019

fel y moroedd : neidio’r rhaff ar y to

Gyrrodd fy merch yn Japan luniau a dynnodd o’i fflat eto. Mae hi’n cael ei chyfareddu at y golygfeydd gogoneddus ym mhob tymor, amser a thywydd. Dyma hi’n neidio’r rhaff ar y feranda wrth fwynhau’r golygfeydd. Parhau i ddarllen

shitclic: Aussie! Aussie! Aussie!

Dw i’n poeni. Yn dechrau amau fy hun. Wedi blynyddoedd o fopio ar bopeth Llychlynnaidd, dw i’n dechrau gwegian. Bu cryn edrych ymlaen at gynnyrch diweddaraf Adam Price (na, nid hwnnw), brêns Borgena thipyn o gogydd teledu yn ei famwlad. Ond dwy bennod … Parhau i ddarllen

Hacio'r Iaith: LibreOffice 6.2

Croeso i’r Bar Adnoddau! Mae LibreOffice 6.2 yn cynnwys cynllun rhyngwyneb defnyddiwr newydd – dewisol – o’r enw’r Bar Adnoddau.. Mae’n uno’r barau offer a’u grwpio i dabiau, gan eich cynorthwyo i weithio’n gynt a chlyfrach. Gwyliwch y fideo er mwyn gweld y bar ar waith a sut mae modd i chi ei brofi.  https://youtu.be/6HUnR5IoAQk Prosesu […]

The post LibreOffice 6.2 appeared first on Hacio’r Iaith.

Parhau i ddarllen

Archifau Morgannwg: Charles Chaplin yn y Theatr Frenhinol, 11 Chwefror 1891

Mae gan Archifau Morgannwg gasgliad helaeth o bosteri gwreiddiol Theatr Frenhinol Caerdydd ar gyfer y blynyddoedd 1885-1895. Perfformiwyd amrywiaeth eang o adloniant gan gynnwys pantomeim, opera a dramâu, yn y Theatr Frenhinol, oedd ar gornel Stryd Wood a Heol Eglwys Fair, safle Theatr Tywysog Cymru yn nes ymlaen. Un o’r posteri nodedig yw’r poster ar […] Parhau i ddarllen

Blog Glyn Adda: Dadmer Fluffy

Ysgrifennodd T.H. Parry-Williams yn ei gyfrol O’r Pedwar Gwynt (1944): ‘Gŵyr pawb hefyd nad oes dim mor drychinebus o ddigrif â chath wedi rhewi. Y mae cath wedi rhewi yn dal yn gath o hyd; ac nid rhyfedd, felly, i’r bachgen bach, wedi dod o hyd i gath wedi rhewi, a’i chario i’r tŷ, ddweud wrth ei […] Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Penwythnos detox

Wel, o ran pethau digidol, beth bynnag. Dydd Sadwrn a dydd Sul efo’r nesaf peth i ddim defnydd o’r gliniadur ta’r ffôn – ac mae’n rhyfedd pa mor sydyn mae’n dechrau teimlo’n normal eto – fel rhyw atsain o fywyd cyn dyfodiad y we. Dwi am drio gwneud o’n beth cyson o hyn allan, gwaith … Continue reading Penwythnos detox Parhau i ddarllen

Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog: Joanna Davies:
 Y Boi o Blackpool a Busnes y
 Bwci-Bo / The boy from Blackpool and the Bwci-Bo Business

Mae Cymru’n llawn arloesedd ac ysbryd entrepreneuraidd, ac mae nifer gynyddol o bobl yn sefydlu eu microfusnesau eu hunain. Yma, mae Joanna Davies yn rhannu ei phrofiad o ddechrau menter teganau a chyhoeddi, Joey Bananas… Wales is full of innovation and entrepreneurial spirit, and an increasing number of people are establishing their own microbusinesses. Here, Joanna Davies shares her experience of starting a toy and publishing venture, Joey Bananas… Mae’n eitha heriol dechrau busnes bach newydd mewn economi sy’n nerfus oherwydd ein hamgylchiadau gwleidyddol anffodus ar hyn o bryd. Ta waeth, haf diwetha fe wnaethon ni lansio ein cwmni bach crefftau newydd, Joey Bananas ar Gymru gan obeithio y byddai cwsmeriaid yn dod yn llu. A chwarae teg, mae’r ymateb…

The post Joanna Davies:
 Y Boi o Blackpool a Busnes y
 Bwci-Bo / The boy from Blackpool and the Bwci-Bo Business appeared first on Parallel.cymru- Cylchgrawn digidol Cymraeg dwyieithog.

Parhau i ddarllen