Archif Dyddiol: 14 Chwefror 2019

Eglwysi Bro Aled: Dydd Sul, 17 a 24 Chwefror 2019

Croeso cynnes i bawb ohonoch i’n hoedfaon ym Mro Aled. Hyd yn oed os fydd rhywbeth yn ein rhwystro rhag cyd-addoli heddiw, diolchwn nad yw Crist wedi gadael ei disgyblion yn amddifad, ac y gallwn bwyso ar yr addewid: ‘nesewch at Dduw, ac fe nesâ ef atoch chwi.’ (Iago 4:8)

A glywodd rhai ohonoch y . . . → Read More: Dydd Sul, 17 a 24 Chwefror 2019

Parhau i ddarllen

fel y moroedd : paentiad

Mae’r hen baentiad sydd yn y teulu newydd gael ei fframio gan Hobby Lobby. Mae’r ffrâm frown (a oedd ar hanner disgownt) yn gwneud y llun yn edrych yn fwy llachar. Yn anffodus nad oes neb yn gwybod yr hanes tu ôl i’r paentiad bellach. Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Tom Simmons

Dyw Llundain ddim yn brin o fwytai da, ond mae gen i ffefryn newydd, ac yn digwydd bod, mae o’n cael ei redeg gan Gymry. Bwyty Tom Simmons. Yn enedigol o Sir Benfro fe agorodd Tom Simmons ei fwyty ei hun, yn 2017. Chwe mlynedd ar ôl iddo serenu ar Masterchef: The Professionals. Nid ar […] Parhau i ddarllen

Paned a Chacen: Tom Simmons

Dyw Llundain ddim yn brin o fwytai da, ond mae gen i ffefryn newydd, ac yn digwydd bod, mae o’n cael ei redeg gan Gymry. Bwyty Tom Simmons. Yn enedigol o Sir Benfro fe agorodd Tom Simmons ei fwyty ei hun, yn 2017. Chwe mlynedd ar ôl iddo serenu ar Masterchef: The Professionals. Nid ar […] Parhau i ddarllen

Blog – Golwg360: 🗣 Bargen yn nes, ateb yr un mor bell

Dylan Iorwerth yn ystyried ble’r ydyn ni bellach efo Brexit Parhau i ddarllen

Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru: Pobi, Adfer, Achub!

Mae archif HTV Cymru yn gofnod arwyddcaol o ddiwylliant poblogaidd, gwleidyddiaeth a hanes Cymru ar ffilm a fideo, a mae hi’n ffurfio rhan fawr o… Darllen Mwy

The post Pobi, Adfer, Achub! appeared first on Blog Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Parhau i ddarllen

Gwneud pethau gwell - Medium: Rhoi KonMari ar waith yng ngwasanaethau cyhoeddus

Mae yna lot o ddarnau ar-lein diflas ar Marie Kondo sy’n poeni fi. Mae lot o awduron gwrywaidd yn sgwennu am reoli’r cartref fel bod e’n rhywbeth dibwys, a hefyd achos mae gan rhai o’r darnau elfen hiliol iddynt.Sut gall wasanaethau cyhoeddus rhoi’r me… Parhau i ddarllen

Trafodaeth: Dim isio siarad yn rhy fuan…

Ond ar ôl dweud ddoe bod pentwr gwirion o ddillad budr – o, na, rhai’r plant ydi rheina – pentwr gwirion o bethau i’w gwneud… Dwi’n teimlo heddiw bo fi’n gallu gweld mwy neu lai trwodd at ddiwedd y cyfnod prysur. Hynny yw, mae dal tipyn go lew o bethau gwahanol i feddwl amdanyn nhw … Continue reading Dim isio siarad yn rhy fuan… Parhau i ddarllen